SCDI Center for Community Development Initiatives

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

Recruitment

[TUYỂN DỤNG] TRỢ LÝ DỰ ÁN SỐT RÉT QUỸ TOÀN CẦU

Nov. 22, 2021

SCDI đang tìm kiếm vị trí Trợ lý dự án tạm thời cho dự án Sốt rét Quỹ Toàn cầu 

- Địa điểm làm việc: Đắk Lắk

- Thời gian dự kiến: Toàn thời gian, từ tháng 12/2021 đến tháng 4/2022 (5 tháng)

- Mô tả công việc: https://tinyurl.com/yva7zm4t

- Hạn nộp hồ sơ: ngày 01/12/2021

- Hồ sơ xin gửi về địa chỉ email: nhansu@scdi.org.vn hoặc nuongnguyen@scdi.org.vn

❝SCDI là tổ chức bình đẳng trong tuyển dụng, không phân biệt chủng tộc, giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo. SCDI khuyến khích thành viên của các cộng đồng dễ bị tổn thương ứng cử vào các vị trí ở SCDI❞

----------

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI)

Số 9, ngõ 165/30 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Regis
Ter 

Updated information on our work in changing lives of marginalized communities