SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG

NHÀ TÀI TRỢ

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn thông tin về các hoạt động hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương

Chương trình

Dự án cho bạn tình chính của người sử dụng ma túy ở Điện Biên

Ngày 18 tháng 9 năm 2018

Tên dự án Dự phòng HIV cho bạn tình chính của người sử dụng ma túy thực hiện ở Điện Biên
Đơn vị tài trợ Tổ chức Sức khoẻ Gia đình Quốc tế
Thời gian 1/7 - 31/7/2012Kể từ năm 1998 khi 6 trường hợp nhiễm HIV được phát hiện tại Tp Điện Biên Phủ, đến nay số người nhiễm đã được báo cáo phát hiện tại chín quận/huyện và 76 trên 106 xã phường trên địa bàn của tỉnh Điện Biên. Thống kê đến hết 2008 tổng số người nhiễm HIV là 2.956 trong đó số người nhiễm mới trong năm 2008 là 852. Điện Biên đứng thứ 3 trên toàn quốc với tỷ suất 350 người nhiễm HIV trên 100.000 người.

Hiện tại ở Điện Biên đang triển khai một số các hoạt động phòng ngừa, chăm sóc, điều trị và hỗ trợ liên quan đến HIV/AIDS trong khuôn khổ của Chương trình phòng chống HIV/AIDS quốc gia. Kế hoạch Hỗ trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa kỳ (PEPFAR) cũng hỗ trợ hai huyện Điện Biên và Mường Áng triển khai chương trình điều trị thay thế chất gây nghiện thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam. Bên cạnh đó cũng có một số các hoạt động khác được triển khai bằng nguồn lực của địa phương bao gồm các hoạt động hỗ trợ các nhóm tự lực, truyền thông phòng ngừa HIV cho vị thành niên. Tuy nhiên những hoạt động can thiệp này phần nhiều còn giới hạn về quy mô và tác động đối với việc kiểm soát tình hình dịch HIV tại địa phương.  

Thực trạng được nêu cho thấy nhu cầu cấp thiết về việc triển khai các can thiệp hỗ trợ cho công tác dự phòng và điều trị HIV tại tỉnh Điện Biên, đặc biệt cho nhóm đối tượng bạn tình của người sử dụng ma túy.

Tổ chức Sức khỏe Gia đình Thế giới (FHI) hỗ trợ cho Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) thực hiện Dự án Dự phòng HIV/AIDS cho bạn tình của người sử dụng ma túytại ba địa bàn của tỉnh Điện Biên bao gồm thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên và huyện Tuần Giáo từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2011. Đây là các địa bàn có số lượng người sử dụng ma túy và bạn tình cao và chưa có can thiệp cụ thể nào liên quan đến đối tượng bạn tình của người sử dụng ma túy (Thành phố Điện Biên Phủ: khoảng 180 đối tượng bạn tình, huyện Điện Biên: khoảng 300 đối tượng bạn tình, huyện Tuần giáo: Điện Biên Phủ: khoảng 270 đối tượng bạn tình 300). Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng sẽ phối hợp với Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên (TTAIDSDB) thực hiện dự án này.

Mục tiêu của Dự án là phòng ngừa nhiễm HIV cho đối tượng bạn tình của người sử dụng ma túy, đồng thời cung cấp thông tin và các dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ liên quan đến sức khỏe sinh sản và tình dục của nhóm đối tượng này hướng tới việc cải thiện chất lượng cuộc sống cho các cặp sử dụng ma túy và bạn tình. Dự án này gắn kết với các hoạt động của Dự án Dự phòng Chăm sóc và Điều trị HIV/AIDS tỉnh Điện Biên do FHI đang hỗ trợ triển khai trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng đích: Vợ/bạn tình của người sử dụng ma túy tại Điện Biên và thông qua họ tiếp cận, giới thiệu male IDU tới các dịch vụ.

Địa bàn thực hiện: Tại 3 địa bàn của Điện Biên (Tp. Điện Biên, huyện Điện Biên, huyện Tuần Giáo)

Kết quả đạt được

 • Số khách hàng được tiếp cận: 462 người (với số lượt tiếp cận là 477)
 • Số lượt khách hàng đến sinh hoạt nhóm: 241 lượt (với 11 buổi)
 • Số lượt khách hàng đi xét nghiệm VCT: 254 lượt
 • Số bao cao su được phát ra: 500 BCS
 • Tổ chức 2 khóa tập huấn mới cho toàn bộ đội ngũ thực hiện can thiệp tại Điện Biên (19 người)
 • Tổ chức 2 đợt đào tạo hướng dẫn cầm tay chỉ việc cho tất cả 3 địa bàn.


Thuận lợi

 • Đối với FHI, SCDI & PACĐB: Luôn quan tâm chỉ đạo sát sao về chuyên môn kỹ thuật với hình thức tập huấn mới, tập huấn lặp lại, đào tạo cầm tay chỉ việc trực tiếp tại văn phòng nhóm & tại thực địa kết hợp với trao đổi thường xuyên qua thư từ, điện thoại
 • Đối với TTYT huyện & giám sát viên: Tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm hoạt động (bố trí phòng làm việc, điều phối các cơ sở dịch vụ ưu tiên cho khách hàng của nhóm: VCT/STI/MMT). Lãnh đạo thường xuyên chỉ đạo, tham gia các sự kiện quan trọng do nhóm tổ chức. Giám sát viên hỗ trợ tận tình (tham dự các buổi giao ban nhóm, cùng nhóm phát hiện các phát sinh và đưa ra các biện pháp khắc phục)
 • Điều phối viên, TCV nhiệt tình, kiên trì tiếp cận, chăm sóc đã tạo được mối quan hệ thân thiết và niềm tin nơi khách hàng và gia đình của họ


Khó khăn

 • Địa bàn rộng, đi lại khó khăn vì thế chưa bao phủ được hết địa bàn: (TP có 7 phường & 2 xã: 9/9; Huyện ĐB: 9/19; Tuần Giáo: 7/14)
 • Tính sẵn có của dịch vụ: Các chỉ tiêu không đáp ứng nhu cầu (MMT); Thiếu sinh phẩm (cho xét nghiệm VCT lưu động).
 • Trang thiết bị làm việc: Chưa có (máy vi tính); Phòng làm việc của nhóm: chưa có/chung (Tuần Giáo)
 • Nhân sự: Thay đổi (Tuần Giáo thay ĐPV & TCV)
 • Năng lực của ĐPV & TCV: Còn hạn chế


Bài học kinh nghiệm

 • Xác định mục đích rõ ràng
 • Đề cao tính làm chủ của đội ngũ DC & PE
 • Tạo mọi điều kiện để đội ngũ các nhóm phát huy sáng kiến và tính chủ động
 • Xây dựng quan hệ đối tác giữa SCDI với  PAC & các nhóm
 • Trao quyền dựa trên hiểu biết về năng lực của các quận, kết hợp với hỗ trợ thường xuyên
 • Giám sát ở tất cả các cấp
 • Sự quan tâm và phối hợp giữa các đơn vị


Kiến nghị

 • Đối với địa bàn ở xa: Tuyển bổ sung  TCV tại địa phương hoặc lồng ghép với chương trình y tế thôn bản
 • Từng bước xã hội hóa trong việc cung cấp các dịch vụ: Khách hàng trả tiền (có hỗ trợ giảm đối với từng trường hợp cụ thể)
 • Trang bị thiết bị làm việc cho nhóm
 • Tạo điều kiện cho nhóm có văn phòng làm việc riêng
 •  

Tài trợ

Chúng tôi đảm bảo khoản tiền của bạn cho SCDI sẽ được đi đến nơi cần nhất, không chậm trễ, hệ thống quản lý khoản tiền trực tuyến của chúng tôi đảm bản an toàn cho tài khoản của bạn.

Chấp nhận thanh toán

Đăng
ký  

Cập nhật thông tin về hoạt động hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương