SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG

NHÀ TÀI TRỢ

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn thông tin về các hoạt động hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương

Chương trình

Dự án Lấp đầy khoảng trống: Sức khoẻ và Quyền cho nhóm đối tượng đích

Ngày 18 tháng 9 năm 2018

Tên dự án Dự án Lấp đầy khoảng trống: Sức khoẻ và Quyền cho nhóm đối tượng đích
Đơn vị tài trợ SANL
Thời gian 12/2011 - 9/2012


Dự án “Giảm tính dễ bị tổn thương của người bán dâm ở Việt Nam” là một phần của dự án quốc tế “Bridging the gaps: health and rights for key populations” (Lấp khoảng trống – sức khỏe và quyền cho các nhóm đối tượng đích) do Chính phủ Hà Lan tài trợ. Dự án bắt đầu từ năm 2011 và dự kiến kết thúc vào năm 2015.

Dự án “Giảm tính dễ bị tổn thương của người bán dâm ở Việt nam” tập trung can thiệp vào những người bán dâm (cả nam và nữ) ở một số địa phương của Việt Nam. Dự án do Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) thực hiện với sự hỗ trợ trực tiếp về tài chính và kỹ thuật thông qua tổ chức SOA-AIDS (STI-AIDS) Hà Lan. Dự án này được phát triển dựa trên cơ sở dự án Tiến lên (Move Forwards) cũng do Chính phủ Hà Lan hỗ trợ tại Hà Nội năm 2010 - 2011, trong đó một nhóm tự lực của phụ nữ bán dâm tại đường phố Hà Nội đã được xây dựng với gần 300 thành viên.
Dự án nhằm tăng tiếp cận đến các dịch vụ dự phòng, điều trị, chăm sóc và hỗ trợ cho người bán dâm.


Mục tiêu của dự án

 • Tăng cường khả năng tiếp cận đến các dịch vụ dự phòng, điều trị và hỗ trợ chăm sóc HIV cho các chị em hành nghề mại dâm ở Việt Nam
 • Tăng cường sự tham gia của cảnh sát và cộng đồng trong việc giảm thiểu bạo hành đối với chị em hành nghề mại dâm ở Việt Nam và cải thiện về quyền cho họ trong các văn bản và quy định pháp luật
 • Vận động, hỗ trợ để việc thực hiện các quyền của người bán dâm diễn ra theo đúng pháp luật


Cách tiếp cận của dự án

 • Dựa trên Chương trình Hành động Quốc gia về Phòng, chống Mại dâm, các hướng dẫn quốc gia về phòng chống HIV/AIDS, các thực hành quốc tế và kinh nghiệm trong nước về giảm các nguy cơ về sức khỏe và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bán dâm.
 • Điều phối chặt chẽ với các cơ quan chức năng về phòng chống HIV và phòng chống mại dâm cũng như các dự án khác cũng hướng tới đối tượng người bán dâm, linh hoạt trong việc lựa chọn địa bàn để tránh chồng chéo, tăng tính cộng hưởng, nhằm đạt hiệu quả cao.
 • Hỗ trợ cộng đồng người bán dâm để họ tổ chức thành các nhóm tự lực, hỗ trợ lẫn nhau, đảm bảo tính bền vững cũng như giảm chi phí của can thiệp.


Đối tượng đích: Chị em hành nghề mại dâm

Địa bàn thực hiện: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang, TP. Hồ Chí Minh

Hoạt động và kết quả đạt được

 • Tiếp tục hỗ trợ hoạt động cho nhóm NBY (với chỉ tiêu tiếp cận và chăm sóc đầy đủ nhóm nhận là 360 khách hàng)
 • Hỗ trợ hình thành và hoạt động cho nhóm Hoa Cát tường (trong liên minh Cuộc sống mới, TP. HCM)
 • Trao đổi về khả năng tiếp cận của các nhóm SW ở Hải Phòng (nhóm Hoa Trinh nữ - trong liên minh Vòng tay bè bạn, và nhóm Bông Hồng đen – Đồ Sơn), Đà Nẵng (nhóm Mở rộng vòng tay), Nha Trang (nhóm Sóng biển), TP. HCM (Bình minh đêm)
 • Các nhóm đã hoạt động rất hiệu quả. Nhiều thành viên nhóm đã mạnh dạn tham gia và phát biểu tại các cuộc họp, trả lời phỏng vấn của báo đài..., góp phần cải thiện hình ảnh chị em lao động tình dục trong con mắt của những người lập chính sách cũng như của cộng đồng
 • Tổ chức khóa tập huấn Nâng cao nhận thức về quyền và chính sách cho người lao động tình dục

Tài trợ

Chúng tôi đảm bảo khoản tiền của bạn cho SCDI sẽ được đi đến nơi cần nhất, không chậm trễ, hệ thống quản lý khoản tiền trực tuyến của chúng tôi đảm bản an toàn cho tài khoản của bạn.

Chấp nhận thanh toán

Đăng
ký  

Cập nhật thông tin về hoạt động hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương