SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG

NHÀ TÀI TRỢ

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn thông tin về các hoạt động hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương

Chương trình

Dự án nghiên cứu ung thư cổ tử cung và sùi mào gà ở phụ nữ

Ngày 19 tháng 9 năm 2018

Tên dự án Nghiên cứu nhân chủng học về tác động của bệnh ung thư cổ tử cung
và sùi mào gà tại Việt Nam
Đơn vị tài trợ Global Outcomes Research Department, Merck and Co
Thời gian 2010Một nghiên cứu tại Việt Nam cho biết 10,6% phụ nữ tại Thành phố Hồ Chí Minh và 2,3% phụ nữ tại Hà Nội bị nhiễm một hoặc nhiều trong số 30 chủng virus HPV. Một nghiên cứu về nhóm phụ nữ làm nghề mại dâm tại một tỉnh phía Nam cho biết có tới 85% số người tham gia nghiên cứu bị mắc HPV.

Gánh nặng về mặt sức khỏe gây ra bởi HPV – biểu trưng là bệnh ung thư cổ tử cung và bệnh sùi mào gà – là hết sức rõ ràng và đều đã được phản ánh bằng tư liệu. Tuy nhiên, có rất ít tài liệu nói về các tác động ngoài khía cạnh sức khỏe của các căn bệnh liên quan tới HPV này, như về các mặt tâm lý, xã hội, kinh tế... tại các nước phát triển nói chung và tại Việt Nam nói riêng.

Để giải quyết vấn đề này, Agence de Médecine Préventive tiến hành một nghiên cứu về sự hiểu biết về tầm ảnh hưởng của bệnh ung thư cổ tử cung và sùi mào gà tại các quốc gia đang phát triển từ khía cạnh nhân chủng học.

Nghiên cứu sẽ được tiến hành tại Việt Nam và Kenya. Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng sẽ đảm nhận việc thực hiện nghiên cứu tại Việt Nam.

Mục đích
Nhằm hiểu về tầm ảnh hưởng về gia đình và xã hội của bệnh ung thư cổ tử cung và sùi mào gà tại Việt Nam.

Mục tiêu chung
Tư liệu hóa các kiến thức, quan điểm, thái độ đối với bệnh ung thư cổ tử cung và bệnh sùi mào gà với phụ nữ ở Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể

  • Mô tả kiến thức và quan niệm liên quan tới ung thư cổ tử cung và bệnh sùi mào gà.
  • Mô tả chương trình dự phòng và các cách tiếp cận trị liệu của các hộ gia đình liên quan tới ung thư cổ tử cung và bệnh sùi mào gà.
  • Mô tả tác động về tâm lý và xã hội của bệnh ung thư cổ tử cung và sùi mào gà ở cá nhân và gia đình.
  • Đánh giá gánh nặng kinh tế của bệnh ung thư cổ tử cung và sùi mào gà đối với các hộ gia đình.

Tài trợ

Chúng tôi đảm bảo khoản tiền của bạn cho SCDI sẽ được đi đến nơi cần nhất, không chậm trễ, hệ thống quản lý khoản tiền trực tuyến của chúng tôi đảm bản an toàn cho tài khoản của bạn.

Chấp nhận thanh toán

Đăng
ký  

Cập nhật thông tin về hoạt động hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương