SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG

NHÀ TÀI TRỢ

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn thông tin về các hoạt động hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương

Miền Bắc

Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động phòng, chống HIV/AIDS hướng tới Mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020

Ngày 22/6/2018, được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Sở Y tế TP Hải Phòng- cơ quan thường trực phòng, chống HIV/AIDS của Ban chỉ đạo Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm thành phố tổ chức “Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động...

 

Address 1

Address: 240 Mai Anh Tuan Street, Thanh Cong, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam
Telephone: +84 4 3572 0689 – Fax: +84 4 3572 0670
Email: scdi@scdi.org.vn
Website: scdi.org.vn

Tài trợ

Chúng tôi đảm bảo khoản tiền của bạn cho SCDI sẽ được đi đến nơi cần nhất, không chậm trễ, hệ thống quản lý khoản tiền trực tuyến của chúng tôi đảm bản an toàn cho tài khoản của bạn.

Chấp nhận thanh toán

Đăng
ký  

Cập nhật thông tin về hoạt động hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương