SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG

NHÀ TÀI TRỢ

Dự án của chúng tôi

Festival "The Beauty of Half Moon 2013"

To celebrate Day of People with Disability in Vietnam April 18th, 2013, Hanoi Youth with Disability Association (HYDA) in collaboration with Center for Supporting Community Development Initiatives (SCDI), Sustainable Health Development Center (VietHealth), and Center for Creative Initiatives in Health and Population (CCIHP) organized “The Beauty of Half Moon 2013” Festival, targeting young women and girls with disabilities in Vietnam. SCDI is the first organization supporting HYDA in the development of the overall plan, the establishment of institutions and fund raising as well as the participation of several organizations in the Festival.

Tài trợ

HIV interventions for Primary Sexual Partners of People who use drugs in Dien Bien

Since 1998, there were 6 reported cases of HIV-positive in Dien Bien, now the number of HIV cases are reported in all 9 districts and 76/106 communes of the province. Until the end of 2008 the total of HIV cases are 2,956, among those 852 are new reported cases. Dien Bien ranked 3rd in the country with the HIV prevalence of 350/100,000.

Tài trợ

Dự án cho bạn tình chính của người sử dụng ma túy ở Điện Biên

Kể từ năm 1998 khi 6 trường hợp nhiễm HIV được phát hiện tại Tp Điện Biên Phủ, đến nay số người nhiễm đã được báo cáo phát hiện tại chín quận/huyện và 76 trên 106 xã phường trên địa bàn của tỉnh Điện Biên. Thống kê đến hết 2008 tổng số người nhiễm HIV là 2.956 trong đó số người nhiễm mới trong năm 2008 là 852. Điện Biên đứng thứ 3 trên toàn quốc với tỷ suất 350 người nhiễm HIV trên 100.000 người.

Tài trợ

Nhóm KC - Tiếng nói của người trong cuộc

KC là viết tắt của Key Correspondent, tiếng Việt là “Thông tin viên nòng cốt”. Từ việc hiểu rõ nhiều tiềm năng trong cộng đồng chưa được khơi dậy cũng như mục tiêu tăng cường sự tham gia của chính cộng đồng NCH trong phòng chống HIV/AIDS bằng thông tin truyền thông, SCDI đã chủ động xây dựng một đội ngũ nòng cốt bao gồm những người có năng lực, đam mê viết lách, đến từ các nhóm cộng đồng và đặc biệt họ là những người đang hàng ngày đối mặt với HIV.
 

Tài trợ

Dự án Hỗ trợ tâm lý và chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân HIV

Từ năm 2005, tổ chức GIP-ESTHER triển khai mô hình chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân HIV đang điều trị ARV tại khoa truyền nhiễm, bệnh viện Đống Đa Hà Nội và bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng). Năm 2009 - 2010, Chương trình Tư vấn và Đào tạo của SCDI tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của tổ chức GIP-ESTHER. Hoạt động của dự án có sự thay đổi theo từng năm để phù hợp với yêu cầu của nhà tài trợ và đề nghị của các bệnh viện đối tác.

Tài trợ

Bài phát biểu

Tài trợ

Chúng tôi đảm bảo khoản tiền của bạn cho SCDI sẽ được đi đến nơi cần nhất, không chậm trễ, hệ thống quản lý khoản tiền trực tuyến của chúng tôi đảm bản an toàn cho tài khoản của bạn.

Chấp nhận thanh toán

Đăng
ký  

Cập nhật thông tin về hoạt động hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương