SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG

NHÀ TÀI TRỢ

Dự án của chúng tôi

Chương trình chuẩn bị trước khi đi làm cho người có HIV và những người có nguy cơ cao

Dự án Phòng chống HIV nơi làm việc do USAID tài trợ đã bắt đầu tiến hành từ tháng 10 năm 2008 dưới sự quản lý của tổ chức Chemonics Inc. tại Việt Nam. Dự án có nhiều cấu phần trong đó có hoạt động chuẩn bị đi làm cho những người có nguy cơ cao (PEP). Từ tháng 9 năm 2009, những cán bộ tư vấn, đào tạo bắt đầu tham gia thực hiện chương trình PEP.
 

Tài trợ

Dự án Lấp đầy khoảng trống: Sức khoẻ và Quyền cho nhóm đối tượng đích

Dự án “Giảm tính dễ bị tổn thương của người bán dâm ở Việt Nam” là một phần của dự án quốc tế “Bridging the gaps: health and rights for key populations” (Lấp khoảng trống – sức khỏe và quyền cho các nhóm đối tượng đích) do Chính phủ Hà Lan tài trợ. Dự án bắt đầu từ năm 2011 và dự kiến kết thúc vào năm 2015.
 

Tài trợ

Dự án Nghiên cứu tính hiệu quả của các tổ chức xã hội


Tổ chức Care tại Việt Nam thông qua Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) kêu gọi các tổ chức cộng đồng tham gia đề xuất nghiên cứu về tính hiệu quả của các tổ chức xã hộitrong hoạt động liên quan đến HIV.

Tài trợ

Hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực và tài trợ nhỏ cho các nhóm của người sử dụng ma túy

Tăng cường sự phát triển của các nhóm tự lực của người sử dụng ma túy để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, thay đổi trong chính sách và thực hành để nâng cao chất lượng cuộc sống của người sử dụng ma túy ở Việt Nam. Thông qua các can thiệp dựa vào cộng đồng bao gồm nâng cao nhận thức về dự phòng quá liều/sốc thuốc bằng Naloxone, thí điểm triển khai hỗ trợ cai cắt cơn tại cộng đồng, cung cấp các kỹ năng cứu sốc và các dịch vụ hữu ích mà người sử dụng ma túy cần.

Tài trợ

Tăng cường tham gia phòng chống HIV/AIDS thông qua truyền thông và phổ biến thông tin

Buổi Gặp mặt cộng tác viên Đặc san (giai đoạn 2) diễn ra tại Hà Nội tháng 8/2010 vừa qua. Tại buổi Gặp mặt này, các cộng tác viên đã có một ngày làm việc rất sôi nổi về phương hướng phát triển Đặc san, cách phân phối…

Tài trợ

Bài phát biểu

Tài trợ

Chúng tôi đảm bảo khoản tiền của bạn cho SCDI sẽ được đi đến nơi cần nhất, không chậm trễ, hệ thống quản lý khoản tiền trực tuyến của chúng tôi đảm bản an toàn cho tài khoản của bạn.

Chấp nhận thanh toán

Đăng
ký  

Cập nhật thông tin về hoạt động hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương