SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG

NHÀ TÀI TRỢ

Dự án của chúng tôi

Nâng cao năng lực cho các nhóm tự lực của phụ nữ bán dâm tại Việt Nam

Địa điểm: Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh. Mục tiêu Dự án: Hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực cho các nhóm tự lực của phụ nữ bán dâm tại Việt Nam. Kinh phí tài trợ: 20,000€ (Hai mươi nghìn euros)

Tài trợ

Làm cha mẹ có trách nhiệm

Trong quá trình làm việc với những người sống chung với HIV, người lao động tình dục, người nghiện ma túy và gia đình họ để giúp họ ổn định cuộc sống, bảo vệ quyền lợi, nâng cao khả năng tiếp cận điều trị cho họ...

Tài trợ

Bài phát biểu

Tài trợ

Chúng tôi đảm bảo khoản tiền của bạn cho SCDI sẽ được đi đến nơi cần nhất, không chậm trễ, hệ thống quản lý khoản tiền trực tuyến của chúng tôi đảm bản an toàn cho tài khoản của bạn.

Chấp nhận thanh toán

Đăng
ký  

Cập nhật thông tin về hoạt động hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương