SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG

NHÀ TÀI TRỢ

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn thông tin về các hoạt động hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương

Mạng lưới

Chương trình chuẩn bị trước khi đi làm cho người có HIV và những người có nguy cơ cao

Ngày 19 tháng 9 năm 2018

Tên dự án Chương trình chuẩn bị trước khi đi làm cho người có HIV và những người có nguy cơ cao -
Dự án phòng chống HIV nơi làm việc
Đơn vị tài trợ USAID thông qua Chemonics Inc.
Thời gian 2009 – 2012


Dự án Phòng chống HIV nơi làm việc do USAID tài trợ đã bắt đầu tiến hành từ tháng 10 năm 2008 dưới sự quản lý của tổ chức Chemonics Inc. tại Việt Nam. Dự án có nhiều cấu phần trong đó có hoạt động chuẩn bị đi làm cho những người có nguy cơ cao (PEP). Từ tháng 9 năm 2009, những cán bộ tư vấn, đào tạo bắt đầu tham gia thực hiện chương trình PEP.

Mục tiêu của chương trình PEP

 • Củng cố lòng tự tin của những người có HIV/AIDS và những người có nguy cơ cao
 • Thúc đẩy động cơ làm việc và tìm kiếm việc làm của những khách hàng tham gia dự án
 • Trang bị những kỹ năng cần thiết trước khi đi làm cho khách hàng


Năm 2009 - 2010: SCDI làm việc trực tiếp với những nhóm tự lực của người có HIV, những người có nguy cơ cao để giới thiệu chương trình, sàng lọc khách hàng, tổ chức tập huấn về giá trị sống, các  kỹ năng mềm, tư vấn hướng nghiệp và hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho những khách hàng có nhu cầu.

Hoạt động chính

 • Sàng lọc những khách hàng có nhu cầu tìm kiếm và hỗ trợ việc làm
 • Tập huấn kỹ năng mềm
 • Tư vấn hướng nghiệp
 • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho những người có nhu cầu tìm việc (cung cấp thông tin việc làm, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, kỹ năng phỏng vấn, thích nghi với môi trường làm việc trong thời gian đầu)


Kết quả

 • Xây dựng và hoàn thiện quy trình, tài liệu tập huấn về kỹ năng mềm
 • Liên hệ với các nhóm tự lực của người có HIV và những người có nguy cơ cao, sàng lọc nhu cầu của khách hàng
 • Tập huấn về 6 kỹ năng mềm cho hơn 160 học viên tại 3 tỉnh Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tư vấn hướng nghiệp và và hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho 196 người có nhu cầu, trong đó 29,3% tìm được công việc mới sau quá trình hỗ trợ.


Năm  2010 - 2012: SCDI đã thay đổi cách tiếp cận - vừa tập trung vào tiếp cận và nâng cao năng lực của cá nhân khách hàng, vừa hợp tác với các nhóm tự lực của người có HIV/AIDS, người sử dụng ma túy, hành nghề mại dâm… tại địa bàn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Hoạt động chính

 • Lựa chọn các nhóm tự lực đối tác, thỏa thuận hợp tác với các nhóm tự lực
 • Tập huấn về Kỹ năng tư vấn, Những vấn đề quan trọng trong tư vấn hướng nghiệp cho các thành viên nòng cốt của các nhóm tự lực; Chia sẻ kinh nghiệm tư vấn, hướng nghiệp và hỗ trợ việc làm cho NCH và những người dễ bị tổn thương...
 • Tư vấn hướng nghiệp và hỗ trợ việc làm (tập huấn Kỹ năng mềm tại nhóm, hỗ trợ thông tin việc làm, hoàn thiện hồ sơ, phỏng vấn thử…)
 • Hỗ trợ, giám sát việc tư vấn hướng nghiệp và hỗ trợ việc làm


Kết quả năm 2011

 • Lựa chọn được 06 nhóm đối tại tại  Hà Nội và Thành phồ Hồ Chí Minh
 • Nâng cao năng lực cho  24 hỗ trợ viện thông qua hoạt động Tập huấn về Kỹ năng tư vấn, hỗ trợ và giám sát hoạt động tư vấn hướng nghiệp
 • Tiếp cận 380 khách hàng, trong đó tập huấn kỹ năng mềm cho gần 270 khách hàng (tập huấn 03 ngày và tập huấn 01 ngày). Hỗ trợ 170 khách hàng tìm được công việc mới trong đó 52% là nam; 48% là nữ, 51% là người có HIV, 59,5% đã hoặc đang sử dụng ma túy, 54% trong tổng số khách hàng đã từng đi làm. Hỗ trợ 26 khách hàng cũ duy trì việc làm. Công việc chủ yếu là bán hàng, bảo vệ, vệ sĩ, tạp vụ, công nhân kỹ thuật. Có 7,3% là nhân viên văn phòng hoặc cán bộ quản lý


Tài liệu dự án

 • Tư vấn hướng nghiệp hỗ trợ việc làm cho người có HIV và những người dễ bị tổn thương.

Tài trợ

Chúng tôi đảm bảo khoản tiền của bạn cho SCDI sẽ được đi đến nơi cần nhất, không chậm trễ, hệ thống quản lý khoản tiền trực tuyến của chúng tôi đảm bản an toàn cho tài khoản của bạn.

Chấp nhận thanh toán

Đăng
ký  

Cập nhật thông tin về hoạt động hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương