SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG

NHÀ TÀI TRỢ

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn thông tin về các hoạt động hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương

Mạng lưới

Cuộc họp mạng lưới VNTG thảo luận ưu tiên hành động 2017

Ngày 10 tháng 9 năm 2018

Ngày 29/12/2016 tại Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) đã tổ chức cuộc họp "Mạng lưới VNTG thảo luận ưu tiên hành động 2017". Cuộc họp có sự tham gia của Bác sĩ Khuất Thị Hải Oanh - Giám đốc SCDI cùng 31 nhóm người chuyển giới nữ. Trong cuộc họp này, mạng lưới VNTG đã được ra mắt và thông qua các mục tiêu trong năm 2017.
 
Cuộc họp có sự tham gia của 31 đại diện của các nhóm chuyển giới thuộc mạng lưới VN MSM-TG từ 10 tỉnh - thành phố và bác sĩ Khuất Thị Hải Oanh – Giám đốc SCDI. Trong cuộc họp này, mạng lưới VNTG đã được ra mắt sau khi tách ra từ Mạng lưới Nam quan hệ tình dục với nam và người Chuyển giới Việt Nam (VNMSM-TG). Thông qua buổi ra mắt này, các nhóm TG thuộc VN MSM-TG sẽ chính thức xác nhận ghi danh vào VNTG và hiểu được mục đích thành lập, bối cảnh ra đời của mạng lưới và nắm được thông tin tình hình các nhóm trên các địa bàn cả nước.
 


Ảnh: BS. Khuất Thị Hải Oanh phát biểu về ưu tiên hoạt động của VNTG trong năm 2017
 

Trong phần 2 của buổi họp, các nhóm đã được nghe trình bày các kết quả chính từ buổi Tham vấn đánh giá nhucầu cộng đồng người chuyển giới Việt Nam tháng 09/2016 về những nhu cầu về mặt sức khỏe, pháp lý, học tập và nâng cao năng lực của người chuyển giới. Để xác định mục tiêu ưu tiên cho cho mạng lưới VNTG năm 2017, trong buổi chiều, phần thảo luận nhóm đã diễn ra với biểu quyết và thuyết trình ý tưởng giữa các thành viên. Theo các thành viên, quyền cơ bản của người chuyển giới cần được đảm bảo như mọi công dân Việt Nam khác, mà trọng tâm là quyền nhân thân, quyền tiếp cận các dịch vụ sức khỏe và Bảo hiểm y tế.
 

 
Ảnh: Thành viên VNTG phát biểu ý kiến trong phần thảo luận trọng tâm 2017
 

Theo kết luận buổi họp của bác sĩ Hải Oanh, trọng tâm năm 2017 cần xoay quanh nâng cao năng lực bao gồm kiến thức về pháp luật, quyền và nghĩa vụ, các kỹ năng về phát triển tổ chức cộng đồng và các kỹ năng cần thiết khác nhằm dần cải thiện hình ảnh của người chuyển giới và được công nhận về vai trò của các tổ chức người chuyển giới. Điều quan trọng trong việc thành lập riêng mạng lưới VNTG, theo bác sĩ Oanh, là để có một tiếng nói độc lập về nhu cầu của người chuyển giới trong cộng đông, trong xã hội, và đặc biệt là trong các cuộc họp tham vấn các chính sách quan trọng của Nhà nước. Xuất phát từ năng lực vững chắc, mạng lưới VNTG có thể đem tiếng nói mạnh mẽ hơn đến các diễn đàn để đem đến những thay đổi tích cực, hướng đến đảm bảo cộng đồng người chuyển giới tại Việt Nam có được những quyền lợi cơ bản như các công dân khác.
 

 
Ảnh: Đại diện Ban điều hành mạng lưới VNTG phát biểu kết luận buổi họp
 

Ban điều hành mạng lưới VNTG đã tổng hợp ưu tiên cho giai đoạn 3 năm sắp tới (2017-2019): ra mắt mạng lưới người chuyển giới Việt Nam – VNTG, thảo luận những ưu tiên hoạt động của mạng lưới VNTG trong năm 2017, bầu chọn bổ sung Ban Điều hành của mạng lưới VNTG. Đây là những mục tiêu tiên quyết bởi mạng lưới Người chuyển giới Việt Nam (VNTG) đã tách ra khỏi VNMSM-TG và bắt đầu hoạt động độc lập, có tiếng nói riêng biệt. Vân Anh - Minh Thư

Tài trợ

Chúng tôi đảm bảo khoản tiền của bạn cho SCDI sẽ được đi đến nơi cần nhất, không chậm trễ, hệ thống quản lý khoản tiền trực tuyến của chúng tôi đảm bản an toàn cho tài khoản của bạn.

Chấp nhận thanh toán

Đăng
ký  

Cập nhật thông tin về hoạt động hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương