SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG

NHÀ TÀI TRỢ

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn thông tin về các hoạt động hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương

Mạng lưới

Dự án Sáng kiến Vận động Cộng đồng

Ngày 10 tháng 9 năm 2018

Mục tiêu của Dự án CAI là nhằm nâng cao nhận thức về Khung đầu tư chiến lược của các tổ chức dựa vào cộng đồng và các bên liên quan khác.

Giới thiệu về Dự án CAI
Dự án Sáng kiến Vận động Cộng đồng (CAI) được sự tài trợ của Cơ quan phát triển Quốc tế Liên bang Úc (AusAID) thông qua sự quản lý của Liên minh các tổ chức Phòng, chống AIDS Liên bang Úc (AFAO). Đơn vị tổ chức thực hiện là Hội đồng các dịch vụ AIDS Châu Á Thái Bình Dương (APCASO). Dự án CAI được triển khai tại 04 quốc gia, bao gồm: Campuchia, Trung Quốc, Lào và Việt Nam. Tại Việt Nam SCDI là đơn vị thực hiện Dự án này từ tháng 10/2012 đến hết tháng 2/2015.

Mục tiêu của Dự án nhằm:

  • Nâng cao nhận thức về Khung đầu tư chiến lược của các tổ chức dựa vào cộng đồng và các bên liên quan khác, bao gồm cả ý nghĩa của Khung đầu tư chiến lược này đối với ứng phó với HIV/AIDS trong nước, khu vực và trên toàn cầu, liên hệ giữa Khung đầu tư chiến lược và Tuyên bố Chính trị của Liên hiệp quốc về HIV/AIDS (năm 2011) và sự cần thiết có một khung đầu tư chiến lược cho phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam;
  • Huy động và xây dựng năng lực của các tổ chức xã hội (TCXH) ở Việt Nam để kêu gọi sự hiểu biết và tham gia xây dựng Khung đầu tư chiến lược cho phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam;
  • Tập hợp quan điểm của các tổ chức xã hội, những phân tích quan trọng và khuyến nghị về Khung đầu tư chiến lược, bao gồm tác động của nó đối với công việc của các tổ chức dựa vào cộng đồng;
  • Vận động chính sách cho phát triển Khung đầu tư chiến lược cho phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam, sự tham gia của các tổ chức xã hội trong phát triển và thực hiện Khung đầu tư chiến lược này.


Với sự hỗ trợ của Dự án, tính đến tháng 12/2103 đã có gần 500 tổ chức xã hội dân sự tham gia thảo luận các hợp phần trong Khung đầu tư.Một số hoạt động chính của Dự án tại Việt Nam
Khung đầu tư chiến lược chỉ giới thiệu các hạng mục hoạt động cần được thực hiện để phòng, chống HIV/AIDS hiệu quả. Tuy nhiên, tùy thuộc vào tình hình dịch và bối cảnh của mỗi nước mà triển khai các hoạt động khác nhau. Để các tổ chức xã hội và các bên liên quan nắm rõ cũng như vận dụng tốt nhất Khung đầu tư chiến lược này, với sự hỗ trợ của Dự án CAI, SCDI đã tổ chức các hoạt động sau:

Tháng 10/2012 SCDI nhận được sự tài trợ của Hội đồng các dịch vụ AIDS Châu Á Thái Bình Dương (APCASO) để thực hiện Dự án “Sáng kiến Vận động Cộng đồng về Khung đầu tư chiến lược (CAI)”

Tháng 12/2012: Hội thảo về Khung Đầu tư Chiến lược đã diễn ra tại Gặp mặt Thường niên Diễn đàn Xã hội Dân sự Hợp tác Phòng, chống AIDS (được tổ chức tại Huế) với sự tham gia của hơn 250 tổ chức xã hội. Qua thảo luận các đại biểu đã nâng cao được nhận thức về mối liên quan giữa các yếu tố quyết định và các chương trình can thiệp của Khung đầu tư chiến lược; thông qua Khung đầu tư Chiến lược làm tăng nhận thức về sự gắn kết giữa các nhóm dựa vào cộng đồng và các bên liên quan. Các đại biểu đã thống nhất 5 chương trình cơ bản của Khung đầu tư chiến lược phù hợp với điều kiện Việt Nam là: Phòng lây truyền từ mẹ sang con; Khuyến khích sử dụng bao cao su; Chương trình cho các nhóm chủ chốt; Điều trị, chăm sóc và hỗ trợ cho người nhiễm HIV/AIDS; và Thay đổi hành vi.

Tháng 5/2013: 05 cuộc thảo luận, tham vấn với sự tham gia của người sử dụng ma túy và bạn tình; phụ nữ bán dâm; nam có quan hệ tình dục với nam; người nhiễm HIV và bạn tình; một số tổ chức phi chính phủ và các cơ quan quản lý để đánh giá thực tiễn liên quan đến thực hiện các chương trình phòng, chống HIV/AIDS hiện có tại Việt Nam.

Tháng 11/2013: Hội thảo phân tích thực tiễn và đề xuất giải pháp thực hiện các yếu tố quyết định của Khung đầu tư chiến lược cho phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam. Trong Gặp mặt thường niên Diễn đàn Xã hội Dân sự Phòng, chống HIV/AIDS tại Đà Nẵng, gần 350 đại diện của các tổ chức cộng đồng, các tổ chức phi chính phủ đến từ hơn 40 tỉnh, thành phố của cả nước đã thực hiện 9 phiên thảo luận nhằm xác định thực trạng của các yếu tố quyết định trong Khung đầu tư chiến lược tại Việt Nam ; những hoạt động cần ưu tiên; đề xuất các giải pháp và đề xuất nguồn lực thực hiện Khung đầu tư chiến lược tại Việt Nam.

Tháng 4/2014: Hội thảo Xác định ưu tiên đầu tư trong phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam đã được SCDI phối hợp cùng Tổ Chuyên gia giúp việc Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm tổ chức, với sự tham gia của các bên liên quan. Hội thảo đã dựa vào các thông tin, bằng chứng sẵn có và tình hình thực tế để thảo luận và đã xác định được các chương trình phòng, chống HIV/AIDS cần tập trung ưu tiên ở Việt Nam là Chương trình can thiệp cho các nhóm chủ chốt để tác động lâu dài trong kiểm soát dịch bệnh này. Đồng thời Hội thảo cũng đã thảo luận sâu vào việc tiếp tục khai thác và huy động các nguồn lực, nhất là các nguồn nội lực trong nước và kêu gọi sự hỗ trợ tiếp tục của cộng đồng quốc tế cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam...

Tháng 6/2014: Hội thảo Chiến lược can thiệp cho các nhóm chủ chốt trong phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam do SCDI và Tổ Chuyên gia giúp việc Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm tổ chức nhằm xác định đối tượng, địa bàn ưu tiên, gói can thiệp cơ bản và phương thức tổ chức can thiệp cho các nhóm chủ chốt để tăng cường hiệu quả phòng chống HIV/AIDS.

Tài trợ

Chúng tôi đảm bảo khoản tiền của bạn cho SCDI sẽ được đi đến nơi cần nhất, không chậm trễ, hệ thống quản lý khoản tiền trực tuyến của chúng tôi đảm bản an toàn cho tài khoản của bạn.

Chấp nhận thanh toán

Đăng
ký  

Cập nhật thông tin về hoạt động hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương