SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG

NHÀ TÀI TRỢ

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn thông tin về các hoạt động hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương

Mạng lưới

Hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực và tài trợ nhỏ cho các nhóm của người sử dụng ma túy

Ngày 18 tháng 9 năm 2018

Tên dự án Hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực và tài trợ nhỏ cho các nhóm của người sử dụng ma túy tại Hà Nội,
Hải Phòng và Tp Hồ Chí Minh
Đơn vị tài trợ FOSI (Viện xã hội mở)
Thời gian 6/2011 - 7/2012


Mục tiêu của dự án
Tăng cường sự phát triển của các nhóm tự lực của người sử dụng ma túy để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, thay đổi trong chính sách và thực hành để nâng cao chất lượng cuộc sống của người sử dụng ma túy ở Việt Nam. Thông qua các can thiệp dựa vào cộng đồng bao gồm nâng cao nhận thức về dự phòng quá liều/sốc thuốc bằng Naloxone, thí điểm triển khai hỗ trợ cai cắt cơn tại cộng đồng, cung cấp các kỹ năng cứu sốc và các dịch vụ hữu ích mà người sử dụng ma túy cần.

Hoạt động cụ thể

 • Tiếp tục hỗ trợ phát triển tổ chức của 5 nhóm tự lực của người sử dụng ma túy tại Hà Nội, Hải Phòng, Tp Hồ Chí Minh; cải thiện các điều kiện sống cho người sử dụng ma túy tại các thành phố này.
 • Nâng cao nhận thức về phòng chống sốc thuốc và đáp ứng trong cộng đồng của người sử dụng ma túy tại 3 thành phố.
 • Thí điểm hỗ trợ cắt cơn tại cộng đồng tại nhóm Gạch đầu dòng.
 • Tiếp tục chương trình dự phòng tái nghiện cho người sử dụng ma túy nói chung và chú trọng vào những người trở về từ Trung tâm 06 và cai nghiện tại cộng đồng.


Sinh hoạt tại cộng đồng, thảo luận nhóm, trao quà cho con em thành viên và tạo công văn việc làm cho các thành viên là những hoạt động 5 nhóm tham gia vào Dự án thường xuyên triển khai.

Địa bàn thực hiện: Hà Nội, Hải Phòng, Tp Hồ Chí Minh

Kết quả đạt được

 • Các nhóm tổ chức được trên 30 buổi sinh hoạt nhóm với các chủ đề về Viêm gan, sốc thuốc và xử trí...
 • Số thành viên của các nhóm được tăng lên với tổng số gần 800 thành viên
 • Cứu sốc được 32 trường hợp
 • Giới thiệu các khách hàng thành viên tới các dịch vụ cai nghiện tại cộng đồng
 • 50 người tìm được việc làm trong tổng số 86 trường hợp được hỗ trợ giới thiệu tìm việc làm
 • Nhóm Gạch đầu dòng thí điểm triển khai hỗ trợ cắt cơn tại cộng đồng, hỗ trợ được khoảng 25 người cắt cơn tại nhóm. Tuy nhiên hiện nay đã dừng triển khai mô hình vì không đủ đáp ứng các điều kiện và không có các văn bản hướng dẫn để thực hiện
 • 3 thành viên được nhóm Gạch đầu dòng giới thiệu đến điều trị Methadone

Tài trợ

Chúng tôi đảm bảo khoản tiền của bạn cho SCDI sẽ được đi đến nơi cần nhất, không chậm trễ, hệ thống quản lý khoản tiền trực tuyến của chúng tôi đảm bản an toàn cho tài khoản của bạn.

Chấp nhận thanh toán

Đăng
ký  

Cập nhật thông tin về hoạt động hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương