SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG

NHÀ TÀI TRỢ

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn thông tin về các hoạt động hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương

Mạng lưới

Làm cha mẹ có trách nhiệm

Ngày 10 tháng 9 năm 2018

Tên dự án Làm cha mẹ có trách nhiệm
Thời gian 12/2013 – 01/2018


Trong quá trình làm việc với những người sống chung với HIV, người lao động tình dục, người nghiện ma túy và gia đình họ để giúp họ ổn định cuộc sống, bảo vệ quyền lợi, nâng cao khả năng tiếp cận điều trị cho họ... Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) đã gặp nhiều trẻ em bị bỏ rơi, không có cơ hội phát triển hoặc không được bảo vệ khỏi sự lạm dụng; nhiều bậc cha mẹ cảm thấy tuyệt vọng vì họ không thể chăm sóc, cung cấp một môi trường thuận lợi hoặc cơ hội phát triển cho con cái của họ. Những tình huống này có thể tránh được nếu các bậc cha mẹ nhận thức được tác động của cuộc sống đối với việc sinh con, cũng như những tác động của việc thiếu chăm sóc đối với con cái, nếu họ có thể tự quyết định việc có hay không có con, có con với ai và trong hoàn cảnh nào. Vì vậy, dự án “Làm cha mẹ có trách nhiệm” ra đời với mục đích cải thiện vấn đề làm cha mẹ có trách nhiệm của các nhóm yếu thế tại Việt Nam.

Địa điểm: Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Đối tượng: Thanh niên, những người sống chung với HIV, người lao động tình dục, người nghiện ma túy ở Việt Nam, người nghèo thành thị và người nhập cư nghèo tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh….

Mục tiêu cụ thể:

  • Nâng cao nhận thức về trách nhiệm làm cha mẹ trong thanh niên, người sống chung với HIV, người lao động tình dục, người nghiện ma túy ở Việt Nam, người nghèo thành thị và người nhập cư nghèo tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh,….
  • Cải thiện việc tiếp cận với các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và nạo phá thai cho thanh niên, những người sống chung với HIV, người lao động tình dục, người nghiện ma túy ở Việt Nam, người nhập cư nghèo tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh,….
  • Cung cấp các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình dài hạn và các dịch vụ nạo phá thai nội khoa cho thanh niên, người nghèo, người sống chung với HIV, người lao động tình dục, người nghiện ma túy, … có nhu cầu cao nhất ở Hà Nội.


Các hoạt động:

Tài trợ

Chúng tôi đảm bảo khoản tiền của bạn cho SCDI sẽ được đi đến nơi cần nhất, không chậm trễ, hệ thống quản lý khoản tiền trực tuyến của chúng tôi đảm bản an toàn cho tài khoản của bạn.

Chấp nhận thanh toán

Đăng
ký  

Cập nhật thông tin về hoạt động hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương