SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG

NHÀ TÀI TRỢ

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn thông tin về các hoạt động hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương

Mạng lưới

Nâng cao năng lực cho các nhóm tự lực của phụ nữ bán dâm tại Việt Nam

Ngày 18 tháng 9 năm 2018

Tên dự án Nâng cao năng lực cho các nhóm tự lực của phụ nữ bán dâm tại Việt Nam
Đơn vị tài trợ Tổ chức Mama Cash
Thời gian 12/2013 – 02/2015


Địa điểm: Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh.

Mục tiêu Dự án: Hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực cho các nhóm tự lực của phụ nữ bán dâm tại Việt Nam

Kinh phí tài trợ: 20,000€ (Hai mươi nghìn euros)

Hoạt động của dự án:

  • Đi thực tế để hỗ trợ thành viên của mạng lưới và phát triển các nhóm thành viên mới.
  • Tổ chức hội thảo 3 ngày cho thành viên mạng lưới để thảo luận và quyết định quy chế, chiến lược và kế hoạch cho năm 2013 – 2014.
  • Tập huấn 3 ngày cho các thành viên và Ủy ban Điều phối về quản lý nhóm, kỹ năng mềm, viết đề xuất và gây quỹ, kỹ năng sử dụng máy tính.

Tài trợ

Chúng tôi đảm bảo khoản tiền của bạn cho SCDI sẽ được đi đến nơi cần nhất, không chậm trễ, hệ thống quản lý khoản tiền trực tuyến của chúng tôi đảm bản an toàn cho tài khoản của bạn.

Chấp nhận thanh toán

Đăng
ký  

Cập nhật thông tin về hoạt động hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương