SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG

NHÀ TÀI TRỢ

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn thông tin về các hoạt động hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương

Phát triển cộng đồng

Dự án Phòng lây nhiễm HIV cho trẻ em lang thang Quảng Ninh

Ngày 18 tháng 9 năm 2018

Dự án Phòng chống HIV cho trẻ có nguy cơ cao tại Quảng Ninh do Save the Children tài trợ do SCDI thực hiện từ 1/7 - 30/9/2011.

Mục tiêu của dự án: Phòng chống HIV cho trẻ em có nguy cơ cao tại TP Hạ Long và Huyện Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Đối tượng đích: Trẻ em lang thang đường phố

Địa bàn thực hiện: TP Hạ Long và Huyện Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Hoạt động và kết quả đạt được

  • Tổ chức tập huấn về các kiến thức cơ bản cho 33 hỗ trợ viên và đồng đẳng viên đường phố
  • Tiếp cận được 2445 lượt người
  • Chuyển gửi 25 người đến các dịch vụ y tế (VCT, STIs)
  • Giới thiệu nghề cho 6 người
  • Phát được 1224 bao cao su
  • Tổ chức 03 buổi họp nhóm SE/PE
  • Sinh hoạt câu lạc bộ với 482 lượt người được truyền thông nhóm theo các chủ đề: Cuộc sống đường phố, Giới và giới tính, Bệnh nhiễm khuẩn qua đường tình dục, HIV/AIDS, Những điều cần biết về bao cao su, Ma tuý...
  • Truyền thông cá nhân với 1963 lượt người tiếp cận được theo các chủ đề: Biện pháp an toàn tình dục, Tác hại ma tuý, HIV/AIDS, Các bệnh lây truyền qua đường tình dục, Giới thiệu tới các dịch vụ y tế và việc làm...
  • Tổ chức 2 buổi truyền thông về cải thiện kiến thức, thái độ liên quan đến phòng tránh HIV ở thanh thiếu niên đường phố cho 273 người tham gia
  • Tổ chức 1 hội thảo giới thiệu dự án và thống nhất cơ chế chuyển gửi

Tài trợ

Chúng tôi đảm bảo khoản tiền của bạn cho SCDI sẽ được đi đến nơi cần nhất, không chậm trễ, hệ thống quản lý khoản tiền trực tuyến của chúng tôi đảm bản an toàn cho tài khoản của bạn.

Chấp nhận thanh toán

Đăng
ký  

Cập nhật thông tin về hoạt động hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương