SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG

NHÀ TÀI TRỢ

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn thông tin về các hoạt động hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương

Bài trình bày

Đặc san Sống chung với HIV - chủ đề Kháng thuốc

Ngày 15 tháng 9 năm 2018

Đặc san số 7 đề cập đến tình hình kháng thuốc tại Việt Nam và trên thế giới, các biểu hiện và chuẩn đoán kháng thuốc, nguy cơ kháng thuốc...


Một trong những mối quan tâm hàng đầu của NCH chính là vấn đề điều trị. Sau số đầu tiên của Đặc san Sống chung với HIV với chủ để "Tiếp cận điều trị", nhóm thực hiện tiếp tục nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc thể hiện sự quan tâm đến vấn đề kháng thuốc và điều trị ARV bậc 2. Đó cũng chính là chủ đề của Đặc san số thứ 7 này.

Download

Tài trợ

Chúng tôi đảm bảo khoản tiền của bạn cho SCDI sẽ được đi đến nơi cần nhất, không chậm trễ, hệ thống quản lý khoản tiền trực tuyến của chúng tôi đảm bản an toàn cho tài khoản của bạn.

Chấp nhận thanh toán

Đăng
ký  

Cập nhật thông tin về hoạt động hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương