SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG

NHÀ TÀI TRỢ

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn thông tin về các hoạt động hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương

Bài trình bày

Đặc san Sống chung với HIV - chủ đề Tiếp cận điều trị

Ngày 15 tháng 9 năm 2018

Số đầu tiên của Đặc san tập trung vào những tiến bộ và trở ngại trong tiếp cận điều trị ARV, nhiễm trùng cơ hội...

Sống chung với HIV - như tên gọi của nó - là ấn phẩm dành riêng cho người có HIV ở Việt Nam, dự kiến ra mỗi quý một tập. Mỗi tập Sống chung với HIV dành cho một chủ đề mà cộng đồng NCH quan tâm. Sống chung với HIV được các bạn có H thu thập và cung cấp thông tin. Tập Sống chung với HIV đầu tiên này có chủ đề "Tiếp cận điều trị", tập trung vào những tiến bộ và những trở ngại trong tiếp cận điều trị ARV, nhiễm trùng cơ hội và các vấn đề khác về sức khỏe đối với NCH.

Download

Tài trợ

Chúng tôi đảm bảo khoản tiền của bạn cho SCDI sẽ được đi đến nơi cần nhất, không chậm trễ, hệ thống quản lý khoản tiền trực tuyến của chúng tôi đảm bản an toàn cho tài khoản của bạn.

Chấp nhận thanh toán

Đăng
ký  

Cập nhật thông tin về hoạt động hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương