SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG

NHÀ TÀI TRỢ

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn thông tin về các hoạt động hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương

Bài trình bày

Đặc san Sống chung với HIV - chủ đề Trẻ em và HIV

Ngày 15 tháng 9 năm 2018

Số thứ 3 của Đặc san nêu lên một số vấn đề trẻ có HIV đang gặp phải.


Từ nhiều năm nay, tháng 6, tháng bắt đầu của mùa hè, vẫn được coi là tháng của trẻ em, mở đầu bằng Quốc tế Thiếu nhi. Đặc san Sống chung với HIV số 3 được dành cho chủ đề "Trẻ em và HIV", trao đổi với bạn đọc về những vấn đề nổi bật nhất liên quan đến ảnh hưởng của nạn dịch đến thế hệ tương lai.

Download

Tài trợ

Chúng tôi đảm bảo khoản tiền của bạn cho SCDI sẽ được đi đến nơi cần nhất, không chậm trễ, hệ thống quản lý khoản tiền trực tuyến của chúng tôi đảm bản an toàn cho tài khoản của bạn.

Chấp nhận thanh toán

Đăng
ký  

Cập nhật thông tin về hoạt động hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương