SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG

NHÀ TÀI TRỢ

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn thông tin về các hoạt động hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương

Báo cáo

3 tin được tìm thấy

Báo cáo Trại hè Hành trình ước mơ 2014

10:19 15/09/2018

Trại hè là sân chơi bổ ích, khuyến khích học tập và sống tích cực... cho các trẻ em thiệt thòi, bị ảnh hưởng bởi ...

Xem thêm
Khung đầu tư chiến lược - Tiếp cận và áp dụng tại Việt Nam

10:15 15/09/2018

Chúng tôi tin với việc ứng dụng Khung đầu tư chiến lược này, công cuộc phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam sẽ có hiệu quả ...

Xem thêm
Báo cáo thường niên 2012

10:02 15/09/2018

Các nhóm cộng đồng mà SCDI hướng tới đang dần thay đổi nhận thức về bản thân và vai trò của mình trong xã hội ...

Xem thêm

Tài trợ

Chúng tôi đảm bảo khoản tiền của bạn cho SCDI sẽ được đi đến nơi cần nhất, không chậm trễ, hệ thống quản lý khoản tiền trực tuyến của chúng tôi đảm bản an toàn cho tài khoản của bạn.

Chấp nhận thanh toán

Đăng
ký  

Cập nhật thông tin về hoạt động hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương