SCDI

Tài trợ bây giờ. Cho cơ hội đổi đời

Bây giờ, hơn bao giờ hết, sự hỗ trợ của bạn.Với sự tin tưởng của cộng đồng, các nhà tài trợ và đối tác, SCDI đang từng bước trở thành tổ chức tiên phong trong huy động tiềm năng của các cộng đồng dễ bị tổn thương, vì cuộc sống hạnh phúc của từng con người, vì sự hòa hợp và thịnh vượng của đất nước.

Món quà của bạn sẽ được đi đến nơi cần nhất. Giúp đỡ mọi người thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn nhanh nhất

1

Số tiền tài trợ

Vui lòng chọn số tiền tài trợ của bạn

2

Thông tin của bạn

Bằng cách cung cấp số điện thoại di động, tôi đồng ý rằng các đại lý SCDI và SCDI có thể liên hệ với tôi qua điện thoại di động và tin nhắn văn bản liên quan đến các chương trình, sự kiện và thành viên của SCDI..