SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG

NHÀ TÀI TRỢ

540,000,000

Số tiền chúng tôi đã quyên góp được trực tiếp và giúp đỡ mọi người từ các chương trình của SCDI trong năm qua

40,000

Số người đã nhận được sự giúp đỡ, tiếp cận nguồn vốn vay không lãi xuất nhờ nỗ lực của SCDI

500

Số chiến dịch hành động được tiến hành trong năm ngoái bởi SCDI và các mạnh thường quân

Báo cáo tài chính
Tháng Thông tin nhà tài trợ Ngày giải ngân Tình trạng giải ngân Trạng thái
1 tai_tro_thang_1.pdf 03/05/2018 40.69% Đã hoàn thành
2 tai_tro_thang_2.pdf 03/05/2018 40.69% Đã hoàn thành
3 tai_tro_thang_3.pdf 03/05/2018 40.69% Đã hoàn thành
4 tai_tro_thang_4.pdf 03/05/2018 40.69% Đã hoàn thành

Câu chuyện về những người nhận giúp đỡ

Tài trợ

Chúng tôi đảm bảo khoản tiền của bạn cho SCDI sẽ được đi đến nơi cần nhất, không chậm trễ, hệ thống quản lý khoản tiền trực tuyến của chúng tôi đảm bản an toàn cho tài khoản của bạn.

Chấp nhận thanh toán

Đăng
ký  

Cập nhật thông tin về hoạt động hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương