SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG

NHÀ TÀI TRỢ

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn thông tin về các hoạt động hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương

Hợp tác

Chuyên gia tư vấn cho nghiên cứu về Bảo hiểm y tế

Ngày 17 tháng 9 năm 2018

Trong khuôn khổ dự án “PITCH - Hợp phần hỗ trợ người sử dụng ma tuý, tăng cường chăm sóc sức khoẻ sinh sản và phổ cập y tế cho các nhóm yếu thế”, SCDI sẽ triển khai nghiên cứu về "Nghiên cứu về những khó khăn trong việc triển khai và thực hiện các chính sách Bảo hiểm y tế tại Việt Nam", trong đó có nội dung trọng yếu là tìm hiểu về các khó khăn rào cản trong quá trình thực hiện Luật. Những kết quả nghiên cứu sẽ được sử dụng để lên kế hoạch và triển khai các hoạt động vận động chính sách nhằm tăng cường tiếp cận dịch vụ y tế cho các nhóm yếu thế.
 
SCDI hiện đang tìm Chuyên gia tư vấn cho Dự án "Nghiên cứu về những khó khăn trong việc triển khai và thực hiện các chính sách Bảo hiểm y tế tại Việt Nam".

  • Thời gian: 2 tháng
  • Hạn chót nhận hồ sơ: 31/10/2017.

Chuyên gia quan tâm vui lòng gửi bản mềm hoặc bản cứng tới địa chỉ sau:
Chị Nguyễn Tuyết Trinh – Cán bộ chương trình Sức khỏe
Email: trinhnguyen@scdi.org.vn


Chi tiết vui lòng xem Mô tả công việc tại đây.

Tài trợ

Chúng tôi đảm bảo khoản tiền của bạn cho SCDI sẽ được đi đến nơi cần nhất, không chậm trễ, hệ thống quản lý khoản tiền trực tuyến của chúng tôi đảm bản an toàn cho tài khoản của bạn.

Chấp nhận thanh toán

Đăng
ký  

Cập nhật thông tin về hoạt động hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương