SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG

NHÀ TÀI TRỢ

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn thông tin về các hoạt động hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương

Hợp tác

Tuyển dụng Chuyên gia tư vấn cá nhân

Ngày 17 tháng 9 năm 2018

Giới thiệu 
Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ, được thành lập từ năm 2010. SCDI tin tưởng sâu sắc rằng mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng đều ẩn chứa những tiềm năng to lớn, không những có thể giải quyết các khó khăn của chính mình mà còn đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội. Thông qua cách tiếp cận nâng cao quyền năng kết hợp với vận động chính sách, SCDI hướng tới việc tạo ra động lực và môi trường phù hợp để các tiềm năng này được phát huy vì những mục tiêu tích cực.

Thông tin tuyển dụng:

Vị trí: Chuyên gia tư vấn cá nhân

Số lượng: 01

 

Cách thức ứng tuyển
Đề xuất kỹ thuật (theo mẫu cung cấp trong ToR) và tài chính do chuyên gia xây dựng (tối đa 02 trang) ghi rõ tiêu đề: UNG TUYEN CGTV_Hovaten nộp trực tuyến về địa chỉ tuyetnguyen@scdi.org.vn
Hạn nộp: 21/1/2018
 
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Mrs.Nguyễn Ánh Tuyết - Điều phối dự án PITCH
Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI)
240 Mai Anh Tuấn, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội 
T +84 (0)24 3572 0679  | F +84 (0)24 3572 0689 
tuyetnguyen@scdi.org.vn.

 

Chi tiết vui lòng xem Mô tả công việc tại đây.

Tài trợ

Chúng tôi đảm bảo khoản tiền của bạn cho SCDI sẽ được đi đến nơi cần nhất, không chậm trễ, hệ thống quản lý khoản tiền trực tuyến của chúng tôi đảm bản an toàn cho tài khoản của bạn.

Chấp nhận thanh toán

Đăng
ký  

Cập nhật thông tin về hoạt động hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương