SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG

NHÀ TÀI TRỢ

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn thông tin về các hoạt động hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương

Hợp tác

Tuyển dụng Cộng tác viên thiết kế

Ngày 17 tháng 9 năm 2018

Giới thiệu 
Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ, được thành lập từ năm 2010. SCDI tin tưởng sâu sắc rằng mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng đều ẩn chứa những tiềm năng to lớn, không những có thể giải quyết các khó khăn của chính mình mà còn đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội. Thông qua cách tiếp cận nâng cao quyền năng kết hợp với vận động chính sách, SCDI hướng tới việc tạo ra động lực và môi trường phù hợp để các tiềm năng này được phát huy vì những mục tiêu tích cực.
 
Dự án Bảo vệ tương lai – Chiến lược mới để kiểm soát HIV trong nhóm thanh niên sử dụng ma túy tại Việt Nam hướng tới củng cố chất lượng can thiệp HIV trong nhóm người sử dụng ma túy từ 16 tới 24 tuổi thông qua các chiến lược sáng tạo.

Thông tin tuyển dụng:
 
Vị trí: Cộng tác viên thiết kế/vẽ hình minh họa (Freelance) cho Dự án Bảo vệ Tương lai

Số lượng: 01

Để ứng tuyển: Vui lòng gửi trước ngày 31 tháng 10 năm 2017:
·         C.V
·         Portfolio các sản phẩm thiết kế/vẽ minh họa đã thực hiện (ít nhất 3 sản phẩm).

Chi tiết vui lòng xem Điều khoản tham chiếu tại đây.

Tài trợ

Chúng tôi đảm bảo khoản tiền của bạn cho SCDI sẽ được đi đến nơi cần nhất, không chậm trễ, hệ thống quản lý khoản tiền trực tuyến của chúng tôi đảm bản an toàn cho tài khoản của bạn.

Chấp nhận thanh toán

Đăng
ký  

Cập nhật thông tin về hoạt động hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương