SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG

NHÀ TÀI TRỢ

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn thông tin về các hoạt động hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương

Tuyển dụng

72 tin được tìm thấy

TUYỂN DỤNG – CHUYÊN GIA THIẾT KẾ, XÂY DỰNG PHẦN MỀM TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH, BÁO CÁO, TRỰC QUAN HÓA SỐ LIỆU

06:00 06/06/2022

SCDI tìm kiếm chuyên gia thiết kế, xây dựng phần mềm tổng hợp, phân tích, báo cáo, trực quan hóa số liệu của ...

Xem thêm
TUYỂN DỤNG - THỰC TẬP SINH CHƯƠNG TRÌNH TRẺ EM VÀ THANH NIÊN

10:23 05/10/2021

Chương trình Trẻ em và Thanh niên tuyển dụng vị trí Thực tập sinh.

Xem thêm
TUYỂN DỤNG - ĐIỀU PHỐI VIÊN DỰ ÁN JEWSI

10:54 09/09/2021

SCDI tìm kiêm vị trí điều phối viên dự án JEWSI.

Xem thêm
TUYỂN DỤNG CÁN BỘ DỰ ÁN TẠI QUẢNG NINH

10:17 05/07/2021

Tuyển dụng Cán bộ Dự án tại Quảng Ninh.

Xem thêm
TUYỂN DỤNG - CHUYÊN GIA XÂY DỰNG TÀI LIỆU VÀ ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC HỖ TRỢ CHO NGƯỜI LÃNH ĐẠO CỘNG ĐỒNG

05:41 22/04/2021

Tuyển dụng vị trí Chuyên gia Xây dựng tài liệu và Điều hành chương trình nâng cao năng lực hỗ trợ cho người lãnh ...

Xem thêm
TUYỂN DỤNG - KẾ TOÁN TỔNG HỢP

11:08 26/02/2021

Tuyển dụng vị trí Kế toán tổng hợp.

Xem thêm

Đăng
ký  

Cập nhật thông tin về hoạt động hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương