SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG

NHÀ TÀI TRỢ

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn thông tin về các hoạt động hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương

Tuyển dụng

63 tin được tìm thấy

TUYỂN DỤNG - KẾ TOÁN TỔNG HỢP

11:08 26/02/2021

Tuyển dụng vị trí Kế toán tổng hợp.

Xem thêm
TUYỂN DỤNG - TÌNH NGUYỆN VIÊN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ MẠNG LƯỚI PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

04:21 25/02/2021

Tuyển dụng vị trí Tình nguyện viên Chương trình Hỗ trợ Mạng lưới Phát triển Cộng đồng.

Xem thêm
Tuyển dụng - Tình nguyện viên Truyền thông Dự án Bảo vệ tương lai

03:30 27/04/2020

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ, làm việc với các ...

Xem thêm
Tuyển dụng - Giảng viên khóa tập huấn Kỹ năng phát triển tổ chức

09:54 11/04/2020

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phát triển ...

Xem thêm
Tuyển dụng - Giảng viên khóa tập huấn Kỹ năng tiếp cận và quản lý các nguồn tài trợ từ chính phủ

09:35 11/04/2020

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phát triển ...

Xem thêm
Tuyển dụng - Tình nguyện viên cho Chương trình hỗ trợ mạng lưới cộng đồng

04:53 18/03/2020

SCDI tuyển dụng tình nguyện viên cho Chương trình hỗ trợ mạng lưới cộng đồng

Xem thêm
Tuyển dụng - Tình nguyện viên truyền thông

03:55 13/03/2020

SCDI tuyển dụng tình nguyện viên truyền thông 

Xem thêm
Tuyển dụng - Kế toán viên tại TP Hồ Chí Minh

10:37 04/03/2020

SCDI tuyển dụng vị trí kế toán viên làm việc toàn thời gian tại TP HCM

Xem thêm
Tuyển dụng - Cán bộ Điều phối dự án tạm thời tại Hà Nội

09:39 03/03/2020

SCDI tuyển dụng vị trí cán bộ Điều phối dự án tạm thời làm việc tại Hà Nội.

Xem thêm
Tuyển dụng - Cán bộ dự án (Toàn thời gian tại Quảng Ninh)

01:12 17/02/2020

SCDI tuyển dụng Cán bộ dự án làm việc toàn thời gian tại Quảng Ninh

Xem thêm

Đăng
ký  

Cập nhật thông tin về hoạt động hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương