SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG

NHÀ TÀI TRỢ

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn thông tin về các hoạt động hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương

Tuyển dụng

48 tin được tìm thấy

Tuyển dụng - Cán bộ chương trình tại Hà Nội

05:11 19/11/2019

SCDI tuyển dụng Cán bộ Chương trình làm việc toàn thời gian tại Hà Nội.

Xem thêm
SCDI tuyển dụng vị trí Cán bộ Dự án Bình Phước/Đắk Nông - Dự án Sốt rét Quỹ Toàn cầu

05:42 04/10/2019

Dự án “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong loại trừ bệnh sốt rét” giai ...

Xem thêm
SCDI tuyển dụng cộng tác viên phân tích và xử lý số liệu (TP. Hồ Chí Minh)

01:45 04/10/2019

SCDI tuyển dụng 1 cộng tác viên phân tích và xử lý số liệu làm công việc hỗ trợ cán bộ dự án nhập dữ liệu ...

Xem thêm
Tuyển dụng - Cán bộ Chương trình tại Hải Phòng

10:54 29/08/2019

SCDI tuyển dụng Cán bộ Chương trình làm việc toàn thời gian tại Hải Phòng.

Xem thêm
Tuyển dụng - Trợ lý Truyền thông

10:06 14/08/2019

SCDI tuyển dụng Trợ lý Truyền thông làm việc toàn thời gian trong vòng 8 tháng tại Hà Nội

Xem thêm
Tuyển dụng - Chuyên gia tư vấn cho dự án NW20

08:16 09/08/2019

SCDI tuyển dụng Chuyên gia tư vấn cho dự án NW20, làm việc toàn thời gian, ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh

Xem thêm
Tuyển dụng - Cán bộ Chương trình

09:24 07/08/2019

SCDI tuyển dụng Cán bộ Chương trình làm việc toàn thời gian tại TP. Hồ Chí Minh

Xem thêm
Tuyển dụng - Kế toán tổng hợp

09:09 07/08/2019

SCDI tuyển dụng vị trí kế toán tổng hợp làm việc toàn thời gian tại TP. Hồ Chí Minh

Xem thêm
Tuyển dụng - Trợ lý Chương trình Trẻ em

10:25 01/08/2019

SCDI tuyển dụng vị trí Trợ lý Chương trình Trẻ em, làm việc toàn thời gian tại Hà Nội

Xem thêm
Tuyển dụng - Tình nguyện viên Dự án Bảo vệ tương lai

05:23 29/07/2019

SCDI tuyển dụng vị trí Tình nguyện viên Dự án Bảo vệ tương lai, làm việc bán thời gian tại Hà Nội

Xem thêm

Tài trợ

Chúng tôi đảm bảo khoản tiền của bạn cho SCDI sẽ được đi đến nơi cần nhất, không chậm trễ, hệ thống quản lý khoản tiền trực tuyến của chúng tôi đảm bản an toàn cho tài khoản của bạn.

Chấp nhận thanh toán

Đăng
ký  

Cập nhật thông tin về hoạt động hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương