SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG

NHÀ TÀI TRỢ

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn thông tin về các hoạt động hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương

Tuyển dụng

64 tin được tìm thấy

Tuyển dụng - Cán bộ dự án (Toàn thời gian tại Quảng Ninh)

01:12 17/02/2020

SCDI tuyển dụng Cán bộ dự án làm việc toàn thời gian tại Quảng Ninh

Xem thêm
Tuyển dụng - Cán bộ Chương trình tại TP Hồ Chí Minh

05:53 11/02/2020

SCDI tuyển dụng Cán bộ Chương trình làm việc toàn thời gian tại TP Hồ Chí Minh

Xem thêm
Tuyển dụng - Vị trí Cán bộ Dự án địa phương - Dự án Sốt rét Quỹ Toàn cầu

05:42 11/02/2020

Dự án “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong loại trừ bệnh sốt rét” giai ...

Xem thêm
Tuyển dụng - Trợ lý dự án 5 tháng tại Ninh Bình

12:34 11/02/2020

SCDI tuyển dụng trợ lý dự án tạm thời làm việc toàn thời gian tại Ninh Bình

Xem thêm
Tuyển dụng - Cán bộ dự án tại Nghệ An

02:46 07/02/2020

SCDI tuyển dụng Cán bộ Chương trình làm việc toàn thời gian tại Nghệ An

Xem thêm
Recruitment - Consultancy: communications for advocacy trainers

11:06 07/02/2020

The Partnership to Inspire, Transform and Connect the HIV response (PITCH) is looking for a trainer who will strengthen the capacity of civil society organisations ...

Xem thêm
Thư mời chào giá kiểm toán 2019

04:08 06/12/2019

SCDI trân trọng kính mời quý các đơn vị kiểm toán có đủ năng lực, kinh nghiệm quan tâm tham gia chào giá kiểm ...

Xem thêm
Tuyển dụng - Cán bộ chương trình tại Hà Nội

05:11 19/11/2019

SCDI tuyển dụng Cán bộ Chương trình làm việc toàn thời gian tại Hà Nội.

Xem thêm
SCDI tuyển dụng cộng tác viên phân tích và xử lý số liệu (TP. Hồ Chí Minh)

01:45 04/10/2019

SCDI tuyển dụng 1 cộng tác viên phân tích và xử lý số liệu làm công việc hỗ trợ cán bộ dự án nhập dữ liệu ...

Xem thêm
Tuyển dụng - Cán bộ Chương trình tại Hải Phòng

10:54 29/08/2019

SCDI tuyển dụng Cán bộ Chương trình làm việc toàn thời gian tại Hải Phòng.

Xem thêm

Đăng
ký  

Cập nhật thông tin về hoạt động hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương