SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG

NHÀ TÀI TRỢ

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn thông tin về các hoạt động hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương

Tuyển dụng

64 tin được tìm thấy

Tuyển dụng - Trợ lý Truyền thông

10:06 14/08/2019

SCDI tuyển dụng Trợ lý Truyền thông làm việc toàn thời gian trong vòng 8 tháng tại Hà Nội

Xem thêm
Tuyển dụng - Chuyên gia tư vấn cho dự án NW20

08:16 09/08/2019

SCDI tuyển dụng Chuyên gia tư vấn cho dự án NW20, làm việc toàn thời gian, ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh

Xem thêm
Tuyển dụng - Cán bộ Chương trình

09:24 07/08/2019

SCDI tuyển dụng Cán bộ Chương trình làm việc toàn thời gian tại TP. Hồ Chí Minh

Xem thêm
Tuyển dụng - Kế toán tổng hợp

09:09 07/08/2019

SCDI tuyển dụng vị trí kế toán tổng hợp làm việc toàn thời gian tại TP. Hồ Chí Minh

Xem thêm
Tuyển dụng - Trợ lý Chương trình Trẻ em

10:25 01/08/2019

SCDI tuyển dụng vị trí Trợ lý Chương trình Trẻ em, làm việc toàn thời gian tại Hà Nội

Xem thêm
Tuyển dụng - Tình nguyện viên Dự án Bảo vệ tương lai

05:23 29/07/2019

SCDI tuyển dụng vị trí Tình nguyện viên Dự án Bảo vệ tương lai, làm việc bán thời gian tại Hà Nội

Xem thêm
Tuyển dụng - Trợ lý Dự án địa phương - Dự án Sốt rét Quỹ Toàn cầu

01:23 29/07/2019

SCDI tuyển dụng vị trí Trợ lý Dự án địa phương - Dự án Sốt rét Quỹ Toàn cầu, làm việc toàn thời gian

Xem thêm
Tuyển dụng - Cán Bộ Dự Án tại TP. Hồ Chí Minh

09:15 22/07/2019

SCDI tuyển dụng Cán Bộ Dự Án toàn thời gian làm việc tại TP. Hồ Chí Minh

Xem thêm
Tuyển dụng - Kế toán tại TP. Hồ Chí Minh

09:58 04/07/2019

SCDI tuyển dụng Kế toán làm việc toàn thời gian tại TP Hồ Chí Minh

Xem thêm
Tuyển dụng - Kế toán Tổng hợp

11:32 02/07/2019

SCDI tuyển dụng Kế toán Tổng hợp toàn thời gian làm việc tại Hà Nội

Xem thêm

Đăng
ký  

Cập nhật thông tin về hoạt động hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương