SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG

NHÀ TÀI TRỢ

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn thông tin về các hoạt động hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương

Tuyển dụng

61 tin được tìm thấy

Tuyển dụng - Trợ lý Dự án địa phương - Dự án Sốt rét Quỹ Toàn cầu

03:01 23/04/2019

SCDI tuyển dụng vị trí Trợ lý dự án địa phương - Dự án Sốt rét Quỹ Toàn Cầu, làm việc toàn thời gian ...

Xem thêm
Tuyển dụng - Cán bộ Dự án Gia Lai - Dự án Sốt rét Quỹ Toàn cầu

02:27 23/04/2019

Dự án “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong loại trừ bệnh sốt rét” ...

Xem thêm
Tuyển dụng - Trợ lý dự án tạm thời tại Thái Bình

04:23 22/04/2019

SCDI tuyển dụng Trợ lý Dự án tạm thời, làm việc toàn thời gian trong 05 tháng tại tỉnh Thái Bình.

Xem thêm
Tuyển dụng - Tình nguyện viên xử lý số liệu

04:52 29/03/2019

Tuyển dụng Tình nguyện viên xử lý số liệu làm việc tại văn phòng SCDI Hà Nội, 240 Mai Anh Tuấn, Ba Đình

Xem thêm
Tuyển dụng - Thực tập sinh chương trình thanh thiếu niên

03:52 25/03/2019

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ, được Liên hiệp các ...

Xem thêm
Tuyển Dụng - Nhân viên xã hội mảng đa dịch vụ

03:33 25/03/2019

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ, được Liên hiệp các ...

Xem thêm
Tuyển dụng - Chuyên gia nghiên cứu "Rà soát không gian của các tổ chức xã hội - cộng đồng trong ứng phó với HIV"

04:08 26/02/2019

Tuyển dụng Chuyên gia Nghiên cứu Rà soát Không gian của Xã hội dân sự trong phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam

Xem thêm
Tuyển dụng Giám đốc nghiên cứu

10:07 22/02/2019

Tuyển dụng Phó giám đốc phụ trách nghiên cứu làm việc toàn thời gian tại văn phòng SCDI Hà Nội, 240 Mai Anh Tuấn

Xem thêm
Tuyển dụng Chuyên gia tư vấn khảo sát

10:51 17/09/2018

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ, được thành lập từ ...

Xem thêm
Tuyển dụng Quản lý truyền thông

10:50 17/09/2018

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ, được thành lập từ ...

Xem thêm

Đăng
ký  

Cập nhật thông tin về hoạt động hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương