SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG

NHÀ TÀI TRỢ

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn thông tin về các hoạt động hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương

Tuyển dụng

64 tin được tìm thấy

Tuyển dụng - Trợ lý dự án địa phương tại Bình Phước/ Đăk Nông - Dự án Sốt rét Quỹ Toàn cầu

11:28 02/07/2019

SCDI tuyển dụng vị trí Trợ lý dự án địa phương - Dự án Sốt rét Quỹ Toàn Cầu, làm việc toàn thời gian tại Văn ...

Xem thêm
Điều khoản tham chiếu Khóa tập huấn thu thập và sử dụng bằng chứng hiệu quả trong vận động chính sách cho Mạng lưới VNMSM và VNTG

05:13 04/06/2019

Chương trình hợp tác để truyền cảm hứng, biến đổi và kết nối các biện pháp ứng phó với ...

Xem thêm
Tuyển dụng - Trợ lý Dự án địa phương - Dự án Sốt rét Quỹ Toàn cầu

03:01 23/04/2019

SCDI tuyển dụng vị trí Trợ lý dự án địa phương - Dự án Sốt rét Quỹ Toàn Cầu, làm việc toàn thời gian ...

Xem thêm
Tuyển dụng - Cán bộ Dự án Gia Lai - Dự án Sốt rét Quỹ Toàn cầu

02:27 23/04/2019

Dự án “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong loại trừ bệnh sốt rét” ...

Xem thêm
Tuyển dụng - Trợ lý dự án tạm thời tại Thái Bình

04:23 22/04/2019

SCDI tuyển dụng Trợ lý Dự án tạm thời, làm việc toàn thời gian trong 05 tháng tại tỉnh Thái Bình.

Xem thêm
Tuyển dụng - Tình nguyện viên xử lý số liệu

04:52 29/03/2019

Tuyển dụng Tình nguyện viên xử lý số liệu làm việc tại văn phòng SCDI Hà Nội, 240 Mai Anh Tuấn, Ba Đình

Xem thêm
Tuyển dụng - Thực tập sinh chương trình thanh thiếu niên

03:52 25/03/2019

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ, được Liên hiệp các ...

Xem thêm
Tuyển Dụng - Nhân viên xã hội mảng đa dịch vụ

03:33 25/03/2019

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ, được Liên hiệp các ...

Xem thêm
Tuyển dụng - Chuyên gia nghiên cứu "Rà soát không gian của các tổ chức xã hội - cộng đồng trong ứng phó với HIV"

04:08 26/02/2019

Tuyển dụng Chuyên gia Nghiên cứu Rà soát Không gian của Xã hội dân sự trong phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam

Xem thêm

Đăng
ký  

Cập nhật thông tin về hoạt động hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương