SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG

NHÀ TÀI TRỢ

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn thông tin về các hoạt động hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương

Tuyển dụng

Tuyển dụng - Chuyên gia nghiên cứu "Rà soát không gian của các tổ chức xã hội - cộng đồng trong ứng phó với HIV"

Ngày 26 tháng 2 năm 2019

TUYỂN DỤNG

 

Vị trí: Chuyên gia Nghiên cứu Rà soát Không gian của Xã hội dân sự trong phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam

Địa điểm làm việc: Theo yêu cầu

Thời gian làm việc: Dự kiến từ 17/3 đến 15/4/2019 

 

Điều khoản tham chiếu: Vui lòng xem chi tiết tại đây

 

Cách thức ứng tuyển:

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ bao gồm: 01 Thư ứng tuyển và 01 CV cho Ms. Lại Thị Thanh Hằng - Điều phối dự án PITCH tại Việt Nam theo địa chỉ email: hanglai@scdi.org.vn

Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2019. Lưu ý chúng tôi sẽ chỉ liên hệ với những ứng viên được chọn phỏng vấn.

❝SCDI là tổchức bình đẳng trong tuyển dụng, không phân biệt chủng tộc, giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo. SCDI khuyến khích thành viên của các cộng đồng dễ bị tổn thương ứng cử vào các vị trí tuyển dụng.❞

Tài trợ

Chúng tôi đảm bảo khoản tiền của bạn cho SCDI sẽ được đi đến nơi cần nhất, không chậm trễ, hệ thống quản lý khoản tiền trực tuyến của chúng tôi đảm bản an toàn cho tài khoản của bạn.

Chấp nhận thanh toán

Đăng
ký  

Cập nhật thông tin về hoạt động hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương