SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG

NHÀ TÀI TRỢ

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn thông tin về các hoạt động hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương

Tuyển dụng

Tuyển dụng Giám đốc nghiên cứu

Ngày 22 tháng 2 năm 2019

TUYỂN DỤNG

GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH NGHIÊN CỨU  (HÀ NỘI)

 

Vị trí: Phó Giám đốc phụ trách Nghiên cứu

Địa điểm làm việc: Văn phòng SCDI Hà Nội, 240 Mai Anh Tuấn, quận Ba Đình

Thời gian làm việc: Toàn thời gian 

Báo cáo cho: Giám đốc điều hành

 

Điều khoản tham chiếu: Vui lòng tải tại đây.

 

Cách thức ứng tuyển:

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ bao gồm: 01 Thư bày tỏ nguyện vọng và 01 CV (tối đa 02 trang) tới hòm thư điện tử: nhansu@scdi.org.vn

Hạn nộp hồ sơ: 27/02/2019. Lưu ý chúng tôi sẽ chỉ liên hệ với những ứng viên được chọn phỏng vấn.

SCDI là tchc bình đẳng trong tuyn dng, không phân bit chng tc, gii tính, khuynh hướng tình dc, tôn giáo. SCDI khuyến khích thành viên ca các cng đồng dễ bị tổn thương ứng cử vào các vị trí tuyển dụng.

Tài trợ

Chúng tôi đảm bảo khoản tiền của bạn cho SCDI sẽ được đi đến nơi cần nhất, không chậm trễ, hệ thống quản lý khoản tiền trực tuyến của chúng tôi đảm bản an toàn cho tài khoản của bạn.

Chấp nhận thanh toán

Đăng
ký  

Cập nhật thông tin về hoạt động hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương