SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG

NHÀ TÀI TRỢ

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn thông tin về các hoạt động hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương

Bản tin Cởi&Mở LGBTIQ+

15 tin được tìm thấy

CỞI & MỞ - SỐ 2: TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG CỦA NGƯỜI CHUYỂN GIỚI

05:30 10/05/2021

It's T Time đã và đang trở thành gương mặt quen thuộc trong tiến trình vận động quyền cho người chuyển giới, ...

Xem thêm
CỞI & MỞ - SỐ 2: NGÀY IDAHOT 2021 TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID-19

05:21 10/05/2021

Chủ đề của ngày IDAHOT năm 2021 là “Cùng nhau: ứng phó, hỗ trợ và chữa lành!”

Xem thêm
CỞI & MỞ - SỐ 2: HÀNH TRÌNH ĐI TÌM BẢN THÂN CỦA NGƯỜI CHUYỂN GIỚI

03:59 10/05/2021

Hành trình khám phá bản dạng giới và xu hướng tính dục vấp phải nhiều rào cản từ xã hội và ...

Xem thêm

Đăng
ký  

Cập nhật thông tin về hoạt động hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương