SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG

NHÀ TÀI TRỢ

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn thông tin về các hoạt động hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương

Các tin tức khác

Candle Light Vigil

Ngày 24 tháng 10 năm 2018

With the sponsorship from the Global Fund, VUSTA component, on 27th November 2011 around 100 member groups of the Vietnam Civil Society Partnership Platform on gần AIDS (VCSPA) in 20 provinces across the country has participated in the Candle Light Vigil to support the World AIDS Day – 1st December,  towards all whose life, love and family has been taken away by HIV/AIDS.The image of the Candle Light Vigil in Ho Chi Minh city.


The Candle Light Vigil took place from 19:40 – 20:30 across the country, starting with the message from VCSPA members “Helping each other to live with HIV/AIDS” and the message of Three Zeros – Zero new HIV infections, Zero AIDS-related deaths and Zero stigma and discrimination. The activity also aimed to strengthen the linkages between VCSPA members and other individuals and organizations working in the field of HIV/AIDS; building communication capacity for community and civil society organizations.

Tài trợ

Chúng tôi đảm bảo khoản tiền của bạn cho SCDI sẽ được đi đến nơi cần nhất, không chậm trễ, hệ thống quản lý khoản tiền trực tuyến của chúng tôi đảm bản an toàn cho tài khoản của bạn.

Chấp nhận thanh toán

Đăng
ký  

Cập nhật thông tin về hoạt động hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương