SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG

NHÀ TÀI TRỢ

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn thông tin về các hoạt động hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương

Các tin tức khác

Condom use training for low-income women in Go Vap district

Ngày 24 tháng 10 năm 2018

On 26th Octorber 2014, at An Nhon communal house, Go Vap district, Ho Chi Minh city, SCDI has conducted a communication event on “the right way to use condom” for 10 groups of low-income women in the area.

At first the participants were reluctant discussion about condom use, but after hearing about its benefits and how to correctly use condoms, they showed willingness to practice and use condoms.

Besides, the participants were introduced about the gynecology examination program and free services at Ho Chi Minh city Sexual and Reproductive Health Center including:

  • O&G examination
  • Transvaginal ultrasound
  • TOP under 8 weeks
  • TOP from 8 to 10 weeks
  • TOP from 10 to 12 weeks
  • Medical abortion 1
  • Medical abortion 2
  • Contraceptive ring placement

These are the services provided by SCDI in collaboration with Ho Chi Minh city Sexual and Reproductive Health Center (957, 3/2 str, ward 7, district 11, HCM) which are totally free of charge.

For more information, please visit:

Tài trợ

Chúng tôi đảm bảo khoản tiền của bạn cho SCDI sẽ được đi đến nơi cần nhất, không chậm trễ, hệ thống quản lý khoản tiền trực tuyến của chúng tôi đảm bản an toàn cho tài khoản của bạn.

Chấp nhận thanh toán

Đăng
ký  

Cập nhật thông tin về hoạt động hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương