SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG

NHÀ TÀI TRỢ

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn thông tin về các hoạt động hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương

Các tin tức khác

Hội thảo thường niên Blue Sky Week (BSW 2016) tại Ấn Độ

Ngày 24 tháng 9 năm 2018

Từ ngày 04 đến 07 tháng 10 năm 2016, Hội thảo Blue Sky Week (BSW 2016) đã được tổ chức tại thành phố Vijayawada và Hyderabad, Ấn Độ. Đây là sự kiện thường niên của Liên minh quốc tế chống HIV/AIDS (International HIV/AIDS Alliance). Mục đích chung của hội thảo là tập hợp các Tổ chức Liên kết thuộc Liên minh và đối tác chiến lược để thảo luận về các vấn đề ứng phó với HIV ở cấp độ toàn cầu và khu vực, thúc đẩy đối thoại cởi mở và học hỏi lẫn nhau, đúng theo tiêu chí “bầu trời xanh”.

39 đại biểu từ các tổ chức thuộc Liên minh thuộc khu vực Đông Nam Á đã tham dự hội thảo. Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng SCDI được vinh dự là tổ chức duy nhất đại điện cho Việt Nam tham gia sự kiện này. Thành phần đoàn bao gồm Phó Giáo Sư, Tiến Sĩ Phạm Bích San, Thành viên Hội đồng và Tiến sĩ Nguyễn Hoài Hương, Phó Giám đốc SCDI.
 


Ảnh: Thành viên Hội đồng SCDI - PGS. ,TS. Phạm Bích San nhận chứng nhận từ Liên minh. Nguồn: SCDI
 

Chương trình năm nay được thảo luận xung quanh 4 mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là nghiên cứu sâu và tái xác định những quan điểm chung về bản sắc của các đối tác thuộc Liên minh (giá trị, tầm nhìn, niềm tin, cách hành động). Mục tiêu thứ hai là phân tích những thay đổi về diễn biến HIV trong bối cảnh toàn cầu và khu vực và tác động của nó lên các đối tác Liên minh trong tương lai. Mục tiêu tiếp theo là đề xuất phương án cùng hành động vì một tương lai bền vững dựa trên việc chia sẻ giá trị cốt lõi, chiến lược, phương pháp tiếp cận, lập chương trình và cách thức hành động. Mục tiêu cuối cùng là cùng nhau hợp tác và học hỏi.Trong ngày cuối của hội thảo, các đại biểu đã tham gia chuyến đi thực địa tại Hyderabad nhằm nghe giới thiệu về các công trình nghiên cứu y tế công cộng được thực hiện tại địa phương, học hỏi và  tương tác với đội ngũ nòng cốt tại đây. Những phương án ứng phó HIV/AIDS thành công từ các tổ chức thuộc liên minh tại Ấn Độ (như LEPRA, VMM, Vihaan) đã được trình bày, cùng mong muốn nhân rộng mô hình, nâng cao năng lực và hướng tới quan hệ hợp tác với các tổ chức Liên minh khu vực trong tương lai.

Kết thúc chương trình, ông Phạm Bích San và bà Nguyễn Hoài Hương đã tham khảo và học hỏi được nhiều bài học kinh nghiệm hữu ích trong vấn đề ứng phó với HIV, cũng như trao đổi, hợp tác với các tổ chức thành viên khác thuộc Liên minh.

Vân Anh

Tài trợ

Chúng tôi đảm bảo khoản tiền của bạn cho SCDI sẽ được đi đến nơi cần nhất, không chậm trễ, hệ thống quản lý khoản tiền trực tuyến của chúng tôi đảm bản an toàn cho tài khoản của bạn.

Chấp nhận thanh toán

Đăng
ký  

Cập nhật thông tin về hoạt động hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương