SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG

NHÀ TÀI TRỢ

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn thông tin về các hoạt động hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương

Các tin tức khác

Press meeting: The beauty of half moon 2015

Ngày 24 tháng 10 năm 2018

On 16th January  2015, at SCDI’s office in Hanoi, the organizer of the Festival “The beauty of half moon” has held a press meeting in preparation for The beauty of half moon 2015.

The meeting provided updates and results of the first round of the Festival; the plan for the semifinal at provincial level and opportunity for the press to follow up with the selection process and gather information about the life of disadvantaged people; preparation activities for the final round and side events of the Festival; discussion on how journalists can support the Festival.

For updates on The beauty of half moon 2015, visit its official Facebook

Tài trợ

Chúng tôi đảm bảo khoản tiền của bạn cho SCDI sẽ được đi đến nơi cần nhất, không chậm trễ, hệ thống quản lý khoản tiền trực tuyến của chúng tôi đảm bản an toàn cho tài khoản của bạn.

Chấp nhận thanh toán

Đăng
ký  

Cập nhật thông tin về hoạt động hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương