SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG

NHÀ TÀI TRỢ

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn thông tin về các hoạt động hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương

Các tin tức khác

Thảo luận chuyển giao dự án “Hỗ trợ phát triển gia đình” giữa tổ chức E&D và SCDI

Ngày 21 tháng 9 năm 2018

Ngày 12 tháng 05 năm 2017, tại Văn phòng SCDI phía Nam (223 Lê Niệm, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh) đã diễn ra cuộc họp thảo luận chuyển giao dự án “Hỗ trợ phát triển gia đình” – Project 3600 giữa Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng SCDI và tổ chức E&D, với sự có mặt của Bs. Khuất Thị Hải Oanh – Giám đốc SCDI, chị Đỗ Bích Phượng - Đại diện tổ chức E&D tại Việt Nam, cùng nhóm cán bộ E&D và SCDI văn phòng phía Nam. 

Mục tiêu của cuộc họp là thảo luận kế hoạch triển khai thực hiện dự án hỗ trợ cho nhóm phụ nữ là nạn nhân của bạo lực. Trong bối cảnh tổ chức E&D đang thực hiện quá trình chuyển giao mô hình dự án hỗ trợ phát triển gia đình bằng phương pháp “Đồng hành gia đình” cho các cơ quan, tổ chức đang hoạt động về lĩnh vực công tác xã hội, phát triển cộng đồng tại Tp. Hồ Chí Minh, SCDI được tổ chức E&D lựa chọn để thực hiện dự án hỗ trợ cho nhóm phụ nữ là nạn nhân của bạo lực giai đoạn từ tháng 5/2017 đến tháng 4/2020.
 


Ảnh: Các thành viên đang thảo luận trong cuộc họp


Đại diện của hai tổ chức đã trao đổi về kế hoạch triển khai dự án hỗ trợ nhóm phụ nữ là nạn nhận của bạo lực cũng như thống nhất các chỉ số đầu ra của dự án. Dự án hợp tác giữa E&D và SCDI sẽ được triển khai thực hiện trong 3 năm từ tháng 5/2017 đến 4/2020 tại Tp. Hồ Chí Minh. 

Những hoạt động chính của dự án tập trung vào việc chia sẻ phương pháp đồng hành gia đình và công cụ với cán bộ, tình nguyện viên của SCDI và các nhóm CBO. Từ đó, áp dụng phương pháp đồng hành gia đình trong việc hỗ trợ và xử lý case với phụ nữ là nạn nhận của bạo lực. Bên cạnh đó, dự án còn thực hiện các buổi truyền thông tập huấn về bạo lực gia đình cho các nhóm CBO, chính quyền địa phương và người dân nhằm nâng cao nhận thức về bạo lực, thiết lập mạng lưới các lĩnh vực khác nhau nhằm hỗ trợ đa chiều cho phụ nữ bị bạo hành. 
Thông qua dự án, nhóm hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ở Tp. Hồ Chí Minh sẽ được thành lập để tiếp tục duy trì các hoạt động hỗ trợ cho phụ nữ.
 


Ảnh: Đại diện E&D và cán bộ SCDI


Cuối buổi họp, hai tổ chức đã thống nhất kế hoạch hợp tác, cũng như phân công các cán bộ có liên quan để kết nối thực hiện dự án, với mong muốn tiếp tục hợp tác để thực hiện các dự án liên quan trong thời gian tới.​​​​​​​


Văn Mãi

Tài trợ

Chúng tôi đảm bảo khoản tiền của bạn cho SCDI sẽ được đi đến nơi cần nhất, không chậm trễ, hệ thống quản lý khoản tiền trực tuyến của chúng tôi đảm bản an toàn cho tài khoản của bạn.

Chấp nhận thanh toán

Đăng
ký  

Cập nhật thông tin về hoạt động hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương