SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG

NHÀ TÀI TRỢ

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn thông tin về các hoạt động hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương

Các tin tức khác

Training in basic knowledge for facilitators and street peer educators

Ngày 24 tháng 10 năm 2018

Facilitators and street peer educators were trained by the Center for Community Development Initiative (SCDI) who held training sessions in Ha Long, Quang Ninh from July 28th – 31st, 2011. Overall 33 facilitators and street peer educators were trained and educated in dealing with and understsanding HIV prevention amoung street youth.

This activity was part of the project HIV Prevention for High-Risk Children in Quang Ninh, implemented by SCDI in Ha Long City and Cam Pha District, Quang Ninh Province.

After the training sessions, the trainees:

  • Were more aware of the prevelance of street youth in Ha Long City and the Cam Pha District
  • Understood the reasons why they were vulnerable to HIV/AIDS
  • Knew more about the aims of the HIV street youth prevention project and how do use its methods to access clients and improve their welbeing
  • Could apply necessary skills for communication to promote HIV prevention amoung street youth
  • Knew methods to support street youth who came in need of help and support, such as refering them to medical services
  • Were able to use monitoring tools to evaluate the progress of the project
  • Were more informed about the project’s overall approach through peer education, weekly meetings, community dialogue and through organising events for street youth

Tài trợ

Chúng tôi đảm bảo khoản tiền của bạn cho SCDI sẽ được đi đến nơi cần nhất, không chậm trễ, hệ thống quản lý khoản tiền trực tuyến của chúng tôi đảm bản an toàn cho tài khoản của bạn.

Chấp nhận thanh toán

Đăng
ký  

Cập nhật thông tin về hoạt động hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương