SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG

NHÀ TÀI TRỢ

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn thông tin về các hoạt động hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương

Mạng lưới

22 tin được tìm thấy

Hội thảo dự án FORCE TB Hải Dương: Thống nhất kế hoạch hoạt động và phối hợp

02:31 14/09/2018

Đến tham dự hội thảo gồm  BS. Khuất Thị Hải Oanh, Giám đốc của Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) ...

Xem thêm

Tài trợ

Chúng tôi đảm bảo khoản tiền của bạn cho SCDI sẽ được đi đến nơi cần nhất, không chậm trễ, hệ thống quản lý khoản tiền trực tuyến của chúng tôi đảm bản an toàn cho tài khoản của bạn.

Chấp nhận thanh toán

Đăng
ký  

Cập nhật thông tin về hoạt động hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương