SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG

NHÀ TÀI TRỢ

Mục tiêu

MỤC TIÊU

SCDI muốn góp sức mình vào công cuộc này

Hành động

HÀNH ĐỘNG

Gieo mầm cho các sáng kiển phát triển bền vững

Tài trợ

TÀI TRỢ

Tập trung vào các nhóm yếu thế

Tin tức và hoạt động

Thông báo Gặp mặt Thường niên VCSPA 2018

11:21 17/10/2018

Diễn đàn Hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương Việt Nam (trước đây là Diễn đàn Xã hội Dân sự Hợp tác Phòng chống AIDS) - VCSPA do Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) và Mạng lưới Vì Ngày mai Tươi sáng (BFN+) sáng lập vào năm 2007, và hiện nay được hỗ trợ quản lý hành chính bởi Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI). Nhiệm vụ của Diễn đàn là kết nối các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam, đóng góp có ý nghĩa vào ứng phó quốc gia về HIV/AIDS hiệu quả. Diễn đàn hiện có 554 nhóm/tổ chức thành ...

Chăm sóc SKSS, phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục cho đoàn viên thanh niên và lực lượng vũ trang phường Quán Thánh

09:27 24/09/2018

Ngày 13/6/2015 vừa qua, 58 bạn đoàn viên thanh niên và lực lượng vũ trang đã tham gia hội thảo chuyên đề về vấn đề về chăm sóc sức khỏe ...

Bác sĩ Hải Oanh tham gia Ban Cố vấn chiên lược của WHO và Ban Cố vấn của IAS

03:46 19/09/2018

Trong tháng 3 năm 2017, Bác sĩ Khuất Thị Hải Oanh – Giám đốc SCDI tham dự cuộc họp của Ủy ban Cố vấn Kỹ thuật và Chiến lược về ...

Chương trình chuẩn bị trước khi đi làm cho người có HIV và những người có nguy cơ cao

03:41 19/09/2018

Dự án Phòng chống HIV nơi làm việc do USAID tài trợ đã bắt đầu tiến hành từ tháng 10 năm 2008 dưới sự quản lý của tổ chức Chemonics ...

Dự án Nghiên cứu tính hiệu quả của các tổ chức xã hội

03:40 19/09/2018

Tổ chức Care tại Việt Nam thông qua Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) kêu gọi các tổ chức cộng đồng tham gia đề xuất ...

Xem thêm

Kết quả đạt được

540,000,000

Số tiền chúng tôi đã quyên góp được trực tiếp và giúp đỡ mọi người từ các chương trình của SCDI trong năm qua

40,000

Số người đã nhận được sự giúp đỡ, tiếp cận nguồn vốn vay không lãi xuất nhờ nỗ lực của SCDI

500

Số chiến dịch hành động được tiến hành trong năm ngoái bởi SCDI và các mạnh thường quân

Xem thêm

Tài trợ

Chúng tôi đảm bảo khoản tiền của bạn cho SCDI sẽ được đi đến nơi cần nhất, không chậm trễ, hệ thống quản lý khoản tiền trực tuyến của chúng tôi đảm bản an toàn cho tài khoản của bạn.

Chấp nhận thanh toán

Đăng
ký  

Chúng tôi sẽ gửi thông tin hoạt động sớm nhất cho bạn để sự giúp đỡ cụ thể cho các nhóm cá nhân yếu thế, cấp bách