Hội đồng Sáng lập và Cố vấn
Lê Quang Dương
Ban Sáng lập
Lê Quang Dương
Khuất Việt Hùng
Ban Sáng lập
Khuất Việt Hùng
Mai Thị Việt Thắng
Ban Sáng lập
Mai Thị Việt Thắng
Phạm Hoài Thanh
Ban Sáng lập
Phạm Hoài Thanh
Hoàng Nông
Ban Sáng lập/Hội đồng Cố vấn
Hoàng Nông
Phạm Thị Kim Ngọc
Ban Sáng lập/Hội đồng Cố vấn
Phạm Thị Kim Ngọc
Khuất Thị Hải Oanh
Ban Sáng lập/Hội đồng Cố vấn
Khuất Thị Hải Oanh
Didier Laureillard
Hội đồng Cố vấn
Didier Laureillard
David Koh
Hội đồng Cố vấn
David Koh
Daniele Belanger
Hội đồng Cố vấn
Daniele Belanger
Phạm Bích San
Hội đồng Cố vấn
Phạm Bích San
Nguyễn Trọng Đàm
Hội đồng Cố vấn
Nguyễn Trọng Đàm
Ban Giám đốc
Khuất Thị Hải Oanh
Giám đốc Điều hành
Khuất Thị Hải Oanh
Lê Thị Thanh Hà
Phó Giám đốc Điều hành
Lê Thị Thanh Hà
Phạm Thu Nga
Giám đốc tài chính
Phạm Thu Nga
Nguyễn Thùy Linh
Phó Giám đốc
Nguyễn Thùy Linh
Nhâm Thị Tuyết Thanh
Phó Giám đốc
Nhâm Thị Tuyết Thanh
Chương trình Giảm hại và Điều trị Nghiện
Nguyễn Minh Trang
Quản lý chương trình
Nguyễn Minh Trang
Trần Thu Hằng
Cán bộ chương trình
Trần Thu Hằng
Chương trình Trẻ em và Thanh niên
Nguyễn Minh Trang
Quản lý chương trình
Nguyễn Minh Trang
Vũ Thị Hiền
Điều phối dự án
Vũ Thị Hiền
Chương trình Hỗ trợ Cộng đồng
Nguyễn Thị Kim Dung
Quản lý chương trình
Nguyễn Thị Kim Dung
Lê Thị Hà
Cố vấn cao cấp
Lê Thị Hà
Chương trình Sức khỏe và An sinh
Nguyễn Thị Kim Dung
Quản lý chương trình
Nguyễn Thị Kim Dung
Kiều Thị Mai Hương
Cố vấn kỹ thuật
Kiều Thị Mai Hương
Lê Thanh Trưng
Điều phối dự án
Lê Thanh Trưng
Nguyễn Thái Bình
Cán bộ chương trình
Nguyễn Thái Bình
Chương trình Truyền thông và Huy động Xã hội
Vũ Ngọc Hoa
Quản lý Huy động Xã hội
Vũ Ngọc Hoa
Nguyễn Thanh Hùng
Quản lý Truyền thông
Nguyễn Thanh Hùng
Cao Thị Ngọc Anh
Cán bộ Truyền thông
Cao Thị Ngọc Anh
Nguyễn Thị Nhật Phương
Thực tập sinh
Nguyễn Thị Nhật Phương
Hành chính - Kế toán - CNTT
Hành chính và Nhân sự
Trần Thị Huệ
Trợ lý Hành chính
Trần Thị Huệ
Tạ Thị Bích Thủy
Nhân viên Tạp vụ
Tạ Thị Bích Thủy
Tài chính và Kế toán
Nguyễn Thị Huế
Kế toán cao cấp
Nguyễn Thị Huế
Trịnh Thị Thùy Linh
Kế toán tổng hợp
Trịnh Thị Thùy Linh
Nguyễn Khánh Duyên
Kế toán tổng hợp
Nguyễn Khánh Duyên
Lê Thị Thùy Linh
Kế toán tổng hợp
Lê Thị Thùy Linh
Công nghệ Thông tin và Dữ liệu
Lê Tuấn Anh
Quản lý CNTT và dữ liệu
Lê Tuấn Anh
Nguyễn Thị Mai
Cán bộ CNTT và Dữ liệu
Nguyễn Thị Mai
Văn phòng Hà Nội
Vũ Phương Ly
Cán bộ dự án
Vũ Phương Ly
Văn phòng khu vực Duyên Hải
Nguyễn Thị Hà
Điều phối vùng Duyên Hải
Nguyễn Thị Hà
Nguyễn Thị Duyên
Điều phối tỉnh Nghệ An
Nguyễn Thị Duyên
Trần Thị Hồng Nhung
Điều phối tỉnh
Trần Thị Hồng Nhung
Hoàng Thị Thủy Tiên
Điều phối tỉnh
Hoàng Thị Thủy Tiên
Nguyễn Thị Xuân Hồng
Điều phối tỉnh Thái Bình
Nguyễn Thị Xuân Hồng
Vũ An Linh
Cán bộ chương trình
Vũ An Linh
Trần Viết Học
Cán bộ CNTT và Dữ liệu
Trần Viết Học
Trịnh Thị Huệ
Cán bộ dự án tại Quảng Ninh
Trịnh Thị Huệ
Nguyễn Thị Hạnh
Trợ lý chương trình
Nguyễn Thị Hạnh
Văn phòng khu vực Tây Nguyên & Đông Nam Bộ
Trần Tấn Vinh
Quản lý vùng
Trần Tấn Vinh
Trịnh Thị Thu Hương
Cán bộ chương trình
Trịnh Thị Thu Hương
Nguyễn Thị Hoài Thương
Cán bộ dự án
Nguyễn Thị Hoài Thương
Bùi Thị Khánh Ly
Cán bộ dự án
Bùi Thị Khánh Ly
Nguyễn Thị Thanh Nga
Trợ lý chương trình
Nguyễn Thị Thanh Nga
Văn phòng TP. Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam
Lâm Ngọc Thúy
Quản lý vùng
Lâm Ngọc Thúy
Nguyễn Hồng Phúc
Cán bộ chương trình
Nguyễn Hồng Phúc
Bạn muốn tham
gia vào đội ngũ
của SCDI?