SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG

NHÀ TÀI TRỢ

Mục tiêu

MỤC TIÊU

Nâng cao chất lượng cuộc sống

cho cộng đồng dễ bị tổn thương

Hành động

HÀNH ĐỘNG

Gieo mầm cho sáng kiến hỗ trợ cộng đồng

Tài trợ

TÀI TRỢ

Chung tay tạo ra sự thay đổi

Tin tức và hoạt động

Xem thêm

Kết quả đạt được

29.508

Số người nhận dịch vụ dự phòng, chuyển gửi và hỗ trợ điều trị HIV, Lao và Sốt rét năm 2021

474

Số người có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ bảo hiểm y tế năm 2021

10.042

Gói lương thực khẩn cấp Covid-19 cho gia đình năm 2021

Xem thêm

Đăng
ký  

Cập nhật thông tin về hoạt động hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương