SCDI Center for Community Development Initiatives

NEWS

OUR WORKS

DONORS

News

215 news be find

CHIẾC ĐIỆN THOẠI NỐI DÀI NHỊP HỌC TẬP Ở XÓM PHAO SÔNG HỒNG

10:47 09/10/2021

“Mẹ ơi thế là con được học online giống các bạn rồi hả mẹ?" - bé Tùng Linh reo lên, mừng rỡ khi nhận được ...

View more

Regis
Ter 

Updated information on our work in changing lives of marginalized communities