SCDI Center for Community Development Initiatives

NEWS

OUR WORKS

DONORS

News

224 news be find

CỞI & MỞ - SỐ 2: TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG CỦA NGƯỜI CHUYỂN GIỚI

05:30 10/05/2021

It's T Time đã và đang trở thành gương mặt quen thuộc trong tiến trình vận động quyền cho người chuyển giới, ...

View more
CỞI & MỞ - SỐ 2: NGÀY IDAHOT 2021 TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID-19

05:21 10/05/2021

Chủ đề của ngày IDAHOT năm 2021 là “Cùng nhau: ứng phó, hỗ trợ và chữa lành!”

View more
CỞI & MỞ - SỐ 2: HÀNH TRÌNH ĐI TÌM BẢN THÂN CỦA NGƯỜI CHUYỂN GIỚI

03:59 10/05/2021

Hành trình khám phá bản dạng giới và xu hướng tính dục vấp phải nhiều rào cản từ xã hội và ...

View more

Regis
Ter 

Updated information on our work in changing lives of marginalized communities