SCDI Center for Community Development Initiatives

NEWS

OUR WORKS

DONORS

News

228 news be find

CỞI & MỞ - SỐ 2: TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG CỦA NGƯỜI CHUYỂN GIỚI

05:30 10/05/2021

It's T Time đã và đang trở thành gương mặt quen thuộc trong tiến trình vận động quyền cho người chuyển giới, ...

View more
CỞI & MỞ - SỐ 2: NGÀY IDAHOT 2021 TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID-19

05:21 10/05/2021

Chủ đề của ngày IDAHOT năm 2021 là “Cùng nhau: ứng phó, hỗ trợ và chữa lành!”

View more
CỞI & MỞ - SỐ 2: HÀNH TRÌNH ĐI TÌM BẢN THÂN CỦA NGƯỜI CHUYỂN GIỚI

03:59 10/05/2021

Hành trình khám phá bản dạng giới và xu hướng tính dục vấp phải nhiều rào cản từ xã hội và ...

View more
CỞI & MỞ - SỐ 2: XU HƯỚNG TÍNH DỤC CỦA NGƯỜI CHUYỂN GIỚI

03:54 10/05/2021

Người chuyển giới, như bất kỳ ai khác, cũng có thể có những thể hiện giới nam tính hay nữ ...

View more
CỞI & MỞ - SỐ 1: NGƯỜI VÔ TÍNH VÀ NHỮNG ÁP LỰC VÔ HÌNH

12:00 07/04/2021

Những áp lực vô hình đè nặng lên cuộc sống của một người vô tính.

View more
CỞI & MỞ - SỐ 1: GIỚI THIỆU TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG CỦA NGƯỜI VÔ TÍNH - ASEXUAL IN VIETNAM (AIV)

11:33 07/04/2021

Giới thiệu Mạng lưới Asexual in Vietnam - đại diện tiếng nói của người vô tính tại Việt Nam.

View more
VUI SAN SẺ, TRẺ CÙNG CHƠI - ĐỒ CHƠI CŨ MANG ĐẾN NIỀM VUI MỚI

11:22 26/11/2020

Chiến dịch huy động đóng góp đồ chơi đã qua sử dụng gửi tặng trẻ em mầm non và tiểu học miền ...

View more

Regis
Ter 

Updated information on our work in changing lives of marginalized communities