SCDI Center for Community Development Initiatives

NEWS

OUR WORKS

DONORS

News

228 news be find

Strengthening neighbourly relations: NJC honoured to host high-level delegation of policy makers from Vietnam.

07:41 18/10/2019

A high-level delegation of policy makers from Vietnam visited Victoria from 16 to 20 September and were hosted by the Neighbourhood Justice ...

View more
ĐẠI BIỂU DÂN CỬ VỚI CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS VÀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI

05:07 11/09/2019

“Hội thảo khu vực phía Bắc đại biểu dân cử với chính sách, pháp luật về phòng chống HIV/AIDS và phòng, chống ...

View more
NGƯỢC DÒNG: CHUYỆN CHƯA KỂ VỀ HIỆP SĨ ĐẤT CHÈ

09:44 30/08/2019

Điểm dừng chân của chúng tôi là ngôi nhà cấp 4 cùng cái tên thật đặc biệt "Cứu cốc 24/24".

View more
HIỂU VỀ TRỢ GIÚP XÃ HỘI (PHẦN 6): NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC TRONG CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI

04:30 15/08/2019

Đối tượng được hưởng chế độ chăm sóc và cần bảo vệ khẩn cấp là đối tượng thuộc diện nuôi ...

View more
HIỂU VỀ TRỢ GIÚP XÃ HỘI (PHẦN 5): ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC NHẬN CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KINH PHÍ CHĂM SÓC HÀNG THÁNG

04:22 15/08/2019

Cá nhân, hộ gia đình nhận chăm sóc và cần bảo vệ khẩn cấp là đối tượng được nhận chính sách hỗ trợ ...

View more
HIỂU VỀ TRỢ GIÚP XÃ HỘI (PHẦN 4): NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ PHÂN LOẠI CÁC DẠNG, MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT

04:17 15/08/2019

Theo Luật khuyết tật thì có 6 dạng khuyết tật: Khuyết tật vận động; khuyết tật nghe, nói; khuyết tật nhìn; ...

View more
HIỂU VỀ TRỢ GIÚP XÃ HỘI (PHẦN 3): CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP ĐỘT XUẤT

04:13 15/08/2019

Trợ giúp đột xuất sẽ giúp người dân có điều kiện sinh hoạt tối thiểu và vượt qua hoàn cảnh ...

View more
HIỂU VỀ TRỢ GIÚP XÃ HỘI (PHẦN 2): CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG

04:06 15/08/2019

Những nhóm được hưởng trợ cấp xã hội (TCXH) hàng tháng

View more
HIỂU VỀ BẢO TRỢ XÃ HỘI (PHẦN 1): TỔNG QUAN VÀ KIẾN THỨC CHUNG

03:51 15/08/2019

TGXH nhằm mục tiêu giúp người dân yếu thế, thiệt thòi và những người nghèo trong xã hội.

View more
HƯỚNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN MA TÚY NHÂN VĂN, HIỆU QUẢ

06:10 26/05/2019

Hướng đến một môi trường dịch vụ điều trị nghiện nhân văn, hiệu quả và có sự tham gia của cộng đồng. 

View more
Letter calling for Proposal for Health Care Initiative for Vietnamese Transgender Community

11:10 08/05/2019

In order to increase access to health care services of transgender people, Center for Supporting Community Development Initiative (SCDI) and Vietnam Transgender Network (VNTG) called ...

View more
Launching “Social and Legal Consulting, Assisted Referral Model for People who Use Drugs" in Long Bien district, Hanoi

09:57 27/04/2019

In the afternoon of April 26, 2019, at the Bo De ward's Cultural and Sports Center, Long Bien District, the launching ceremony of ...

View more

Regis
Ter 

Updated information on our work in changing lives of marginalized communities