SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG

NHÀ TÀI TRỢ

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn thông tin về các hoạt động hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương

Tin tức

197 tin được tìm thấy

CỞI & MỞ - SỐ 2: TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG CỦA NGƯỜI CHUYỂN GIỚI

05:30 10/05/2021

It's T Time và Venus đã và đang trở thành những gương mặt quen thuộc trong tiến trình vận động quyền cho người ...

Xem thêm
CỞI & MỞ - SỐ 2: NGÀY IDAHOT 2021 TRONG BỐI CẢNH DỊCH COVID-19

05:21 10/05/2021

Chủ đề của ngày IDAHOT năm nay là “Cùng nhau: ứng phó, hỗ trợ và chữa lành!” Chủ đề này ...

Xem thêm
CỞI & MỞ - SỐ 2: HÀNH TRÌNH ĐI TÌM BẢN THÂN

03:59 10/05/2021

Hành trình khám phá bản dạng giới và xu hướng tính dục của Hà không hề là một đường thẳng mà ...

Xem thêm
CỞI & MỞ - SỐ 2: XU HƯỚNG TÍNH DỤC CỦA NGƯỜI CHUYỂN GIỚI

03:54 10/05/2021

“Người chuyển giới, như bất kỳ ai khác, cũng có thể có những thể hiện giới nam tính hay nữ tính, ...

Xem thêm
CỞI & MỞ - SỐ 2: NGƯỜI CHUYỂN GIỚI VÀ CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN

03:49 10/05/2021

“Những người nhận mình có giới tính khác nhau với giới tính khi sinh ra. Họ có thể thể hiện bản dạng giới của mình khác với vai trò giới mà họ được mong đợi khi sinh ra. Cách nhận dạng của họ thường mang các đặc tính địa phương, xã hội, văn hóa, tôn giáo và tâm linh”

Xem thêm
CỞI & MỞ - SỐ 1: NGƯỜI VÔ TÍNH VÀ NHỮNG ÁP LỰC VÔ HÌNH

12:00 07/04/2021

Những áp lực vô hình đè nặng lên cuộc sống của một người vô tính.

Xem thêm
CỞI & MỞ - SỐ 1: GIỚI THIỆU TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG CỦA NGƯỜI VÔ TÍNH - ASEXUAL IN VIETNAM (AIV)

11:33 07/04/2021

Giới thiệu Mạng lưới Asexual in Vietnam - đại diện tiếng nói của người vô tính tại Việt Nam.

Xem thêm

Đăng
ký  

Cập nhật thông tin về hoạt động hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương