“Tôi mong có thể giúp người dân nhận thức về sốt rét tốt hơn để có thể tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khi có triệu chứng”
Hiao Khanh - thành viên Nhóm Cộng đồng phòng chống Sốt rét
49.823
Người có nguy cơ cao nhận được các dịch vụ phòng ngừa sốt rét trong năm 2023
5.993
Người nghi nhiễm sốt rét được chuyển gửi xét nghiệm trong năm 2023
Văn phòng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ bao gồm các văn phòng dự án tại Gia Lai, Đắk Lắk và Bình Phước. Hoạt động tập trung trong triển khai các hoạt động liên quan tới phòng chống sốt rét trong nhóm dân cư khó tiếp cận tại địa bàn, đóng góp vào mục tiêu hướng tới loại trừ sốt rét tại Việt Nam vào năm 2030.

Văn phòng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đồng thời triển khai các hoạt động sàng lọc chủ động cũng như tăng cường hệ thống cộng đồng chấm dứt bệnh Lao.

Hoạt động dự án đang được triển khai tại 6 tỉnh

Địa bàn trọng điểm
Địa bàn hoạt động
radioGrey Địa bàn đã triển khai
Dự án đang triển khai
Liên hệ
Quản lý vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ
Trần Tấn Vinh
Văn phòng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ: 90 Quyết Tiến, TP. Pleiku, tỉnh Gia La