“Đối nghịch với trạng thái nghiện
không phải là tỉnh táo, đó là sự kết nối”
4.193
Người nhận được dịch vụ điều trị nghiện trong năm 2023
29
Trường hợp được cứu sốc kịp thời trong năm 2023

Chương trình Giảm hại và Điều trị Nghiện hướng tới cải thiện chất lượng cuộc sống của người sử dụng và nghiện chất. Chương trình áp dụng chiến lược can thiệp toàn diện bao gồm phát triển các mô hình can thiệp thí điểm tại Việt Nam; tăng cường hợp tác với các đối tác nhằm thúc đẩy triển khai can thiệp dựa trên bằng chứng và nhằm giảm kỳ thị, phân biệt đối xử và tăng cường tiếp cận các dịch vụ y tế và điều trị nghiện.

Từ năm 2014, Chương trình đã triển khai các mô hình thí điểm quan trọng như Mô hình Điểm tư vấn hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng và Mô hình Cảnh sát chuyển làn.

Chương trình đang triển khai hoạt động trên 7 tỉnh/thành

Địa bàn trọng điểm
Địa bàn hoạt động
radioGrey Địa bàn đã triển khai
Các dự án đang triển khai
Liên hệ
Quản lý chương trình
Nguyễn Minh Trang
Văn phòng Hà Nội: Số 9, ngõ 165/30 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam