“Dự án DRIVE là một mô hình thành công dựa trên cộng đồng đáp ứng các nhu cầu về HIV ”
Francoise Barre-Sinoussi - Giải thưởng Nobel Sinh lý/Y khoa năm 2008
13.160
Người nhận dịch vụ dự phòng HIV và STIs năm 2023
129
Người nhiễm HIV mới được phát hiện, hỗ trợ tiếp cận và tuân thủ điều trị năm 2023
Văn phòng khu vực Duyên Hải là văn phòng điều phối các dự án phát triển cộng đồng ở khu vực 5 tỉnh Duyên Hải (Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Ninh Bình, Nghệ An) tập trung trong triển khai các dự án trong kiểm soát tỉ lệ lây nhiễm HIV đặc biệt trong các đối tượng chính là người sử dụng ma túy, người tiêm chích ma túy, người bán dâm, nam quan hệ tình dục đồng giới,... thông qua các hoạt động nâng cao năng lực và huy động sự tham gia của các nhóm cộng đồng, tăng cường cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế công bằng và thuận lợi.

Văn phòng triển khai các can thiệp trên địa bàn 5 tỉnh duyên hải

Địa bàn trọng điểm
Địa bàn hoạt động
radioGrey Địa bàn đã triển khai
Dự án đang triển khai
Liên hệ
Quản lý khu vực Duyên hải
Nguyễn Thị Hà
Văn phòng khu vực Duyên hải: Số 73 Nguyễn Công Hòa, phường Lam Sơn, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng
Tel: +84 (0)225 3715 228